ASANSÖR DENETİMİ YAPTIRMAYAN SİTE ve APARTMAN YÖNETİCİLERİNİN HUKUKİ İDARİ CEZA SORUMLULUĞU

Büyükşehirlerde site ve apartman hayatının olmazsa olmazı tabi ki; asansörlerdir. Eskiden beş katlı binalarda zorunlu olması gereken asansörler ile ilgili su anda 20 katlı veya 40 katlı dev plazalar, içinde spor salonundan hastanesine, alışveriş merkezine kadar her şey olan devasa siteler içinde yaşayan kişiler için

yeni yönetmenlikle uzun süreden beri var olan ve dikkat çeken bir şey var ki; bu da bu asansör kazalarında, kaza meydana geldiğinde cezai sorumluluğun kimde olduğu konusu. Bayram öncesi hazırladığım yazımda, özellikle site ve apartmanlarda bayram sebebiyle çıkılan şehir dışı seyahatlerinde her hangi bir asansör kazası olduğunda ve o binada kimse olmadığında bu kazadan kimi sorumlu tutacağız? Bu konuda ne gibi önlemler almalıyız? Yazımda bu soruları cevaplamak istiyorum.

 

2008 yılında yürürlüğe giren yasa gereği, 2012 yılından itibaren asansörlerin yılda bir kez akredite olmuş uzman kuruluşlar tarafından denetlenmesi zorunlu hale geldi.

 

23.04.2015 tarih 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6645 sayılı Kanunun ilgili maddeleriyle 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda düzenleme yapılarak ve 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile asansörlerin bakımları ve periyodik kontrollerinin yapılması ve kontrol sonucunda güvenli olmadığı tespit edilen asansörlere yönelik gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin hususlar yasal bir dayanağa kavuşturulmuş, yetkilerin usulüne uygun kullanılmaması durumunda bina sorumlularına, ilgili idare ve yetkili servislere yönelik olarak cezai hükümler getirilmiştir.

 

Bina sorumlusunun yükümlülükleri 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrasında “Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur” denilmektedir.

 

Yasa, valilikleri, yerel yönetimleri ve vatandaşları muhatap alırken, tüm sorumluluğu ise apartman ve site yöneticilerinin üstüne yıkıyor. Yıllık denetimini yaptırmadan oluşan asansör kazasında apartman yöneticisi hukuki ve idari açıdan yüzde yüz sorumlu tutuluyor. Denetimi gerçekleşmeyen asansörde meydana gelecek kazada site yöneticisi yüzde 100 sorumlu oluyor. Eğer aylık bakım sözleşmesi varsa, bakımı yapan firma ile ortaklaşa suçlu kabul ediliyor.

 

24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin ‘Bina Sorumlusunun Yükümlülükleri ve Denetim’ başlıklı ve ‘Bina sorumlusunun yükümlülükleri’ alt başlıklı 15. Maddesi’nde konu ile ilgili olarak; “Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur.” ve “Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu asansör monte eden veya onun yetkili servisine iletir ve söz konusu asansöre asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından müdahale edilene kadar gerekli güvenlik tedbirlerini alır.” denmektedir.

 

Yine aynı yönetmeliğin 24. Maddesinin 4. Bendinde yeralan “Yıllık kontrol faaliyetleri kapsamında, bina sorumlusunca kontrolüne izin verilmeyen veya asansör monte eden veya onun yetkili servisinin nezaret etmekten imtina etmesi nedeniyle kontrolü yapılamayan veya kontrol neticesinde can ve mal güvenliği açısından tespit edilen uygunsuzluklara yönelik gerekli düzeltme faaliyetleri gerçekleştirilmeyen asansör, yıllık kontrolü yapılıncaya kadar veya gerekli düzeltme faaliyetleri tamamlanıncaya kadar, yapının bağlı bulunduğu ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilecektir.” denilmektedir.

 

Periyodik kontrol sonucu güvensiz veya kusurlu olması durumunda, kırmızı etiket iliştirilmiş asansörlerde 30 (otuz) gün ve sarı etiket iliştirilmiş asansörlerde 60 (altmış) gün içinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesinin sağlanması gerekmektedir. Periyodik kontrol sonucu kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina sorumlusu tarafından izin verilmez. Kontrolü yapılmayan veya belirtilen süreler sonunda güvensiz/kusurlu bulunan asansörlerin takip kontrolü sonrasında uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda yönetmeliğin 21. ve 24. Maddelerine göre yasal işlem yapılarak asansör veya asansörleriniz mühürlenerek hizmet dışı bırakılacaktır.

 

Tüm bu bilgiler ışığında belediyeler, sanayi odalarında mevcut asansör ile ilgili meslek komiteleri veya ilgili illerde bulunan asansör dernekleri bilgilendirme toplantıları broşürler ve kamu spotları hazırlayarak Bakanlık onayından sonra bu konunun televizyonlarda yayına sunulması gerektiği kanaatindeyim. Ramazan bayramınızı en iyi dileklerle kutluyor, asansörlerde kazasız sağlıklı günler diliyorum.

Rate this item
(1 Vote)
Av.Serap Demir

Avukat ve Arabulucu

Serap DEMİR

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

https://t.co/JhlvuQDSRf https://t.co/cGX1Z3tYxU
Derginiz yolda...Sağlıkla okumanız dileğiyle... https://t.co/e8PJ5Gexzf https://t.co/whrFFhYY5C
den/dan Instagram
asansorvizyondergisi https://t.co/f5GeBz3Adp . . . . . . . #asansörvizyondergisi #asansor #asansör #lift… https://t.co/5sVVWPcm8Z
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter