ŞİRKET KÜLTÜRÜNÜN AKTARILMASINDAKİ İLK DURAK; “ORYANTASYON EĞİTİMİ”

Mülakat sürecinin tamamlanıp, işe başlama tarihinin geldiği gün gerek şirket yöneticisi gerekse çalışan için bir yolculuk başlamaktadır. Bu yolculukta ortaya çıkacak olan ise; Şirketin beklentileri ve çalışanın yeteneklerinin buluşması ile ‘ÇALIŞAN-ŞİRKET Uyumu’dur.

Rasime SAZAK

Merih Asansör

Genel Müdür Yardımcısı

 

Mülakat sürecinin tamamlanıp, işe başlama tarihinin geldiği gün gerek şirket yöneticisi gerekse çalışan için bir yolculuk başlamaktadır. Bu yolculukta ortaya çıkacak olan ise; Şirketin beklentileri ve çalışanın yeteneklerinin buluşması ile ‘ÇALIŞAN-ŞİRKET Uyumu’dur.

 

Uyum dediğimizde hem şirket hem de çalışan açısından; hedeflere ulaşmak, verimlilik, sürdürülebilirlik, şirket aidiyeti, gelişim, memnuniyet, güven vb. birçok nitel ve nicel ölçütlerle değerlendirilmektedir. Bu kelimelerin olumsuzunu zikrederek yazının tadını kaçırmak istemem ancak bitmeyen işler, ay sonundaki zarar tablosu, sürekli işten ayrılan personeller diye sıralamaya başladığımızda bile bir kâbusun içine düştüğümüzü hissediyoruz.

 

Bunun yerine sizi ilk iş gününüzü hatırlamaya davet ediyorum. Heyecanınızı, başarma isteğinizi, yabancısı olduğunuz bir ortam ve tanımadığınız insanlardan dolayı ne diyeceğini ne yapacağını şaşırmanızı, “acaba kıyafetim uygun oldu mu?” gibi sorularınızı...

 

İlk iş günü ile başlayan yolculukta; oryantasyon eğitimi oldukça önemlidir. Oryantasyon eğitimleri şirket kültürünün işe yeni başlayan kişilere aktarıldığı, şirket ikliminin yaşatıldığı öğrenme alanıdır. Oryantasyon eğitimi, işe alıştırma eğitim programıdır. İşletmeye yeni giren ya da şirket içerisinde bölüm değiştiren personele işe başlama öncesi veya işe girdiği ilk günlerde uygulanan eğitimlere ‘Oryantasyon Eğitimi’ adı verilir.

 

Oryantasyon; yönlendirme, yön verme, kılavuzluk etme anlamındadır. Fransızcadan dilimize transfer bu kelime “uyumlanma” olarak Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almaktadır. 

 

Bu eğitimin amacı; personelin işin gerektirdiği tutum ve bilgileri edinmesinin, düşünsel ve bedensel becerilerin kazanmasının ve bu şekilde kısa zamanda işe uyumunun sağlanmasıdır. Dolayısıyla hem şirket için hem de çalışan için karşılıklı kazan-kazan durumu vardır. İş süreçlerinin öğrenilmesi adaptasyon sürecini kısaltacağı gibi, potansiyelin hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlayacak ve hata yapılmasını önleyecektir.

 

Oryantasyon eğitiminin içeriği ne olmalıdır?

Kurum, yönetici ve şirket çalışanlarının tanıtılması odaklı TEMEL ORYANTASYON ile iş süreçleri ve görev tanımı odaklı MESLEKİ ORYANTASYON olarak içeriği belirleyebiliriz.

 

  • Kurumun tanıtılması: Şirketin tarihçesi ve bugünü, misyonu, vizyonu, değerleri, üretilen mal ve hizmetler, üretim hattı, üretim süreci, kalite politikası, vb. bilgiler aktarılır. Böylece, personelin kurumu benimsemesi ve kuruma olan aidiyetinin artması sağlanır.

 

  • Organizasyon ve Yöneticilerin tanıtılması: Örgütsel yapı, üst yönetim kadroları ve bu kadrolardaki yöneticilerin tanıtılması, organizasyon şemasının anlatılarak, şirketteki tüm yöneticiler tanıtılır. Bu şekilde, alt-üst ilişkisinin olumlu yönde pekişmesi sağlanır.

 

  • İnsan kaynakları uygulamalarının tanıtılması: Bu adımda, personele ‘İnsan Kaynakları’ ile ilgili tüm uygulamalar açık olarak anlatılır.
  • Ofis/çalışma ortamı kural ve uygulamalarının tanıtılması: Personele, şirket kural ve politikaları, şirketin fiziki yapısı, tüm ofis ve çalışma ortamı kuralları anlatılır. İş güvenliği uygulamaları aktarılarak, özellikle işini yaparken oluşacak riskler ve koruyucu önlemler gösterilir.

 

  • Şirkette kullanılan araçların tanıtılması: İş kalitesinin artması ve ayrıca iş kazalarının azalması için şirketteki tüm araçların nasıl kullanılacakları personele anlatılır.

 

  • Departman/işin tanıtılması: Bu aşama oryantasyon eğitiminin en önemli aşamalarından biridir. Mesleki oryantasyonda ise yeni çalışanın işbaşında öğrenerek uygulamayı kolaylaştırması ve işe uyum sürecinin kısaltılması amaçlanır. Yeni çalışan ile bölümündeki oryantasyon sorumlusunun veya önceki personelin işlerin uygulanması sırasında birlikte çalışmaları; hangi bilgiye nasıl ve nereden ulaşılabileceğinin açıklanması, işin konumu, amacı ve diğer işlerle olan ilişkisinin, iletişim kurallarının, çalışma ortamı alışkanlıklarının yeni çalışana aktarılması sağlanır.

 

Şirkete başlayan yeni personel, yeni bir soluk, farklı bir enerji, farklı bir renk ve ekibin güçlenmesi demektir. Oryantasyon eğitimleri, İşe yeni başlayan çalışanın içindeki heyecanının büyümesini ve iş birliği içinde çalışmaya devam etmesini sağlayacak önemli bir yöntemdir.

 

Güzel ve başarılı günler dileğiyle…

 

Rate this item
(0 votes)
Rasime Sazak

İnsan Kaynakları Uzmanı

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

den/dan Instagram
asansorvizyondergisi https://t.co/f5GeBz3Adp . . . . . . . #asansörvizyondergisi #asansor #asansör #lift… https://t.co/5sVVWPcm8Z
https://t.co/kxtlr5NAlO
https://t.co/32QFeb6hzd
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter