MUTLULUK KAVRAMINDAN HAREKETLE, ÇALIşAN MUTLULUĞU HAKKINDA...

Çağlar ÖZER  Merih Asansör İnsan Kaynakları Müdürü Çağlar ÖZER Merih Asansör İnsan Kaynakları Müdürü

 

Tarihin uçsuz bucaksız derinliklerine odaklandığımızda insanoğlunun tarihsel gelişim ve değişiminin en önemli aktörlerinden birisi de kuşkusuz ki mutlu olma yolundaki arayışı... Bu arayış öylesine köklü ve derin anlamlar içeriyor ki; kâh türkülerde kâh destanlarda hatta ve hatta deyimlerde bile kendisine yer bulabilmiş durumda…

Çağlar ÖZER

Merih Asansör İnsan Kaynakları Müdürü

 

Peki insan neden

mutlu olmak ister?

 

Bu bir gereklilik ya da fizyolojik bir gereksinim midir? Yoksa insanoğlunun yaşamı anlamlı kılabilme gayelerinden biri midir?

 

Bu soruların elbette farklı ve kişiden kişiye göreceli cevapları olabileceği aşikâr…

 

Konuyu dil bilimi üzerinden incelemek istersek:

 

Mutluluğun kelime anlamı olarak “Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık, saadetlilik” olarak tanımlanmakta olduğunu görüyoruz. Bu kapsamda mutluluk şimdiye dek sayısız değişik tanımları yapılmış görece ve göreli bir kavramdır.

 

Konuya neresinden bakarsanız bakın farklı din, dil, ırk, karakter, fiziki çevre ve yaşam standartlarına sahip olsak bile yaşamımızın bir bölümünde, sürecinde ya da genelinde mutlu olmayı istiyoruz.

 

Bu isteği değerlendirirken elbette ki yaşamı bir bütün olarak ele almalıyız; ancak bu bütünü oluşturan kesitlerin de kendi içerisindeki dinamiklerini iyi değerlendirmeliyiz.

 

Bu yazıda özellikle günümüzün değişen ve gelişerek ilerleyen dünyasında mutluluk kavramını ele alırken iş hayatının da bu kavrama olan etkisi ve bu etkinin insan psikolojisi üzerinde yarattığı değişkenlere değinmek istiyorum.

24 saatlik bir gün döngüsünün ortalama 1/3’ünü bulunduğumuz çevre, aile ve insanların uzağında çalışma hayatı içerisinde geçirmekteyiz. Ortalama bir ömür ve sağlık düzeyi ile kabaca hesaplama yapacak olursak yaşamımızın oldukça büyük bir bölümünü bu süreç içerisinde geçireceğimizi düşünebiliriz.

 

Buradaki kilit soru şu:

Böylesine muazzam bir süreyi nasıl geçirmek istiyoruz?

 

Soruda yer alan ‘nasıl’ sözcüğü sadece beş harften meydana geliyor olabilir; ancak bu sözcüğün insan üzerinde yarattığı etki ve derinliği tarif etmesi oldukça güç…

 

İş, kelime anlamı olarak ‘’Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik ve çalışma’’ olarak tanımlanıyor. Buradan hareketle ister maddi kazanç ister manevi tatmin, isterse de başarılı olmak ya da daha türetebileceğimiz nice amaç uğruna güç ya da emek harcayarak iş hayatı içerisinde yer alıyoruz. Bu süreci nasıl geçirmek istediğini belirleyecek olan da yine kişinin kendisi olabilmeli…

 

Hayat, kendi içinde bilinmezlikleri, sürprizleri, üzüntü ve mutlulukları da barındıran bir karma misali kişiyi her yeni bir güne hazırlarken bu hazırlık sürecinde insanın payı olmaması imkânsız. Burada temel sorun kişinin bireysel farkındalığını elde edebilmiş olması… Bireysel farkındalığı yüksek olan bir insan, yaşadığı olumlu ya da olumsuz durumlar karşısında mantık ve akılcı yaklaşımı; ruhsal tatmin ve manevi hazzı yakalayabilmiş olabilme potansiyelinde olan kişidir. Bu potansiyel bireyin neyi, neden, nasıl ve ne zaman tercih edebileceğini gösteren bir yol haritası olarak da adlandırılabilir.

 

Bu yol haritası bireyin ailesinden, olumlu – olumsuz kişisel deneyimlerden ya da başka insanlardan herhangi bir zaman dilimi içerisinde edinilebilir. Bunun farkındalığına varan birey tercihlerini de bu farkındalık doğrultusunda gerçekleştirecektir.

 

Mutluluk da bu süreç içerisinde bir amaç ya da gaye olmamalı aksine o an yaşanan bir hal ve bir akış olabilmeli ya da bu döngüye dönüşebilmelidir.

 

İş hayatı içerisindeki bireysel mutluluk da büyük ölçüde bu potansiyel ile oluşan farkındalığın varlığıyla doğru orantılıdır. Gerçekleştirilen emek ile ortaya çıkan iş sonucunda yaşanan manevi haz çoğunlukla maddi beklentileri de daha arka plana itebilecek potansiyele sahiptir.  Bu hazzı yaşayan bir bireyin emek verdiği iş için harcadığı süre sadece teferruat olarak kalacaktır. Zira Çinli Filozof Konfüçyüs yüzyıllar önce bu konudan kısaca ‘’ Sevdiğiniz işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız.’’ şeklinde bahsetmiştir.

 

Hayata eşit şartlarda gelmediğimiz gibi eşit şartlarda da yaşamımızı sürdüremeyeceğimiz bir gerçek; fakat bu gerçek içerisinde yaşanılan her bir deneyimi biriktirmeli, bu birikimlerden hareketle de ne istediğimizi ve neyi istemediğimizi deneyimlemeliyiz. Deneyim, bir bireyin en kıymetli hazinesidir.

 

Bulunduğumuz, zorunda olduğumuz her bir süreç içerisinde bu deneyimleme döngüsünü harekete geçirmeliyiz. Birey, çalıştığı ortamda neden mutsuz olduğunu, bu mutsuzluğun kaynağının nereden beslendiğini ve ne yaptığında onu mutlu edebileceğini deneyimleyebilmeli. Zira sevmediği bir iş için emek harcayan bireyin yaşadığı motivasyon kaybı, verimsizlik ve mutsuzluk tahmin edebileceğimizin de çok ötesinde…

 

Hayat, bizlere verilmiş en kıymetli armağan… Bu hayatı her ne olursa olsun nasıl yaşamak istediğimizi belirleyecek olan yine bizleriz. Hayatlarımızı sanki bir otobüs yolculuğu misali başka şoförlere değil aksine adeta bir araç kullanır gibi kendi hata ve kazanımlarımız ile yaşayabilmeyi öğrenmeliyiz.

 

Sevgiler…

Rate this item
(0 votes)
Çağlar Özer

Merih Asansör | İnsan Kaynakları Müdürü

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

https://t.co/JhlvuQDSRf https://t.co/cGX1Z3tYxU
Derginiz yolda...Sağlıkla okumanız dileğiyle... https://t.co/e8PJ5Gexzf https://t.co/whrFFhYY5C
den/dan Instagram
asansorvizyondergisi https://t.co/f5GeBz3Adp . . . . . . . #asansörvizyondergisi #asansor #asansör #lift… https://t.co/5sVVWPcm8Z
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter