ASANSÖRLERDE İSG YÜKSEKTE ÇALISMA

 

Dünyada iş kazaları sonucunda, inşaat işçileri diğer sektörlerdeki işçilere oranla ortalama üç kat daha fazla hayatını kaybetmekte, iki kat daha fazla yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Arzu ERDOĞAN

TİSGİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Dünyada iş kazaları sonucunda, inşaat işçileri diğer sektörlerdeki işçilere oranla ortalama üç kat daha fazla hayatını kaybetmekte, iki kat daha fazla yaralanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Ülkemizde iş kazalarının ilk sırada olduğu inşaat sektöründe, meydana gelen yaralanmalı ve ölümlü kazaların ana nedenlerinden biri yüksekte çalışmalardır. Söz konusu kazaların göz ardı edilemeyecek kısmı da asansör inşa sahalarında montaj ve bakım-onarım işlemleri sırasında gerçekleşmektedir.

 

İş kazalarını ve bunların neden oldukları kayıpları en aza indirmek amacıyla, bilimsel araştırmalara dayalı güvenlik önlemlerinin saptanması ve uygulanması doğrultusundaki çalışmalar kısaca “iş güvenliği” terimi içinde toplanmaktadır. Genel anlamda iş güvenliği kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zararlardan korunmasını amaçlamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlikeli Sınıfları Tebliği’ne göre inşaat işleri çok tehlikeli sınıfa girmektedir. İş güvenliği açısından yapılan sıralamaya bakıldığında asansör montaj ve bakım-onarım işlemleri “yüksek risk seviyesi” içeren işkolları içerisindedir. İnsan hayatı söz konusu olduğundan kayıpları minimum seviyeye çekebilmek için emniyet tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanması hem işletmenin hem çalışanın oluşabilecek kayıp ve kazalardan en az şekilde etkilenmesi açısından çok önemlidir.

 

Asansör montajı sürecinde gerçekleşen iş kazalar incelendiğinde ağırlıklı olarak kuyuya düşme, sıkışma ve ezilme, asansör düşmesi, elektrik ile ilgili kazalar, cisim düşmesi ve makine/ekipman kaynaklı kazalar oldukları görülmektedir.

 

Yetersiz bakım ve kontrol asansör kullanıcı kazalarına neden olabileceği gibi kontrol ve bakım işlemlerine gereken özen ve önemin gösterilmemesi bu işlemler sırasında iş kazalarına da neden olmaktadır. Asansör bakım ve periyodik kontrol sürecinde; elektrik ile ilgili kazalar, sıkışma ve ezilme kazaları, makine/ ekipman kaynaklı kazalar ve kabin ile birlikte düşme kazaları daha çok sayıda görülmektedir.

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu dayanak olmak üzere 28786 sayılı Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’ne uygun olarak inşaat alanlarında her türlü döşeme boşlukları düşmeye veya malzeme düşmesine karşı gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile güvenli hale getirilmelidir. İlgili yönetmelikte yüksekte çalışma ile ilgili bilgiler verilmiştir.

 

Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma olarak kabul edilir. Yüksekte çalışılırken karşılaşılabilecek başlıca tehlikeler;

1- Yüksekten düşme,

2- Yüksekten cisim düşmesi,

3- Platformun devrilmesi,

4- İskele veya merdivenin devrilmesi,

5- Taşıyıcı sepetin yük fazlalığı nedeni ile dönmesi,

6- Taşıyıcı zinciri, kancası, vb. kopması şeklinde sıralanabilir.

 

Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulur:

  • Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların mümkün olduğunca öncelikle yerde yapılması sağlanır.
  • Yapılacak çalışmaların önceden planlanması ve organize edilmesi, bu planlama yapılırken yüksekten düşme ile ilgili hususlara acil durum planında yer verildiğinden emin olunması sağlanır.
  • Çalışanların, çalışma yerlerine güvenli bir şekilde ulaşmaları uygun araç ve ekipmanlarla sağlanır.
  • Çalışma yerlerinde çalışanların güvenliği öncelikle, güvenli korkuluklar, düşmeyi önleyici platformlar, bariyerler, kapaklar, çalışma iskeleleri, güvenlik ağları veya hava yastıkları gibi toplu koruma tedbirleri ile sağlanır.
  • Toplu koruma tedbirlerinin düşme riskini tamamen ortadan kaldıramadığı, uygulanmasının mümkün olmadığı, daha büyük tehlike doğurabileceği, geçici olarak kaldırılmasının gerektiği hallerde, yapılan işlerin özelliğine uygun bağlantı noktaları veya yaşam hatları oluşturularak tam vücut kemer sistemleri veya benzeri güvenlik sistemlerinin kullanılması sağlanır. Çalışanlara bu sistemlerle beraber yapılan işe ve standartlara uygun bağlantı halatları, kancalar, karabinalar, makaralar, halkalar, sapanlar ve benzeri bağlantı tertibatları; gerekli hallerde iniş ve çıkış ekipmanları, enerji sönümleyici aparatlar, yatay ve dikey yaşam hatlarına bağlantıyı sağlayan halat tutucular ve benzeri donanımlar verilerek kullanımı sağlanır.
  • Yüksekte güvenli çalışma donanımlarının, düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması sağlanır. Uygun olmayan donanımların kullanılması engellenir.
  • Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.
  • Yüksekte yapılan çalışmalar ehil bir kişinin gözetim ve kontrolü altında gerçekleştirilir.

KORKULUK: Bu yöntem, düşmeye karşı koruma için temel yöntemdir.

 

Standartlara uygun korkuluk sistemi için:

- En az 100 cm yüksekliğinde üst korkuluk ve üst korkulukla zemin arasında orta korkuluk bulunmalı.

- Dikmeler arasındaki azami mesafe 2,5 metre olmalı.

- Her yönde 100 kg’ lık yüke dayanıklı olmalı.

- En az 15 cm yüksekliğinde tekmelik bulunmalı. Korkuluk elemanı olarak aşağıdaki malzemeler kullanılabilir:

- Kereste (asgari boyut 5x10 cm)

- Çelik halat (asgari çap 6.8 mm)

- Boru (asgari çap 3.81 cm)

- Çelik konstrüksiyon (asgari boyut 5x5 cm)

- Kapama olduğuna dair işaretleme yapılmalı.

- Geçici olarak kapama kaldırıldığında, boşluğun etrafı barikatlanmalı veya diğer çalışanları uyarması için gözcü tayin edilmeli.

- Kapamalar, üzerine gelebilecek ağırlığın (çalışanların, malzemenin veya ekipmanların) en az 2 katını taşıyabilecek mukavemette olmalı

- İkaz bandı çekilmiş olan bölgelerin arka tarafına geçilmemesi gerekir. Özel bir çalışma gerekiyor ise geçildikten sonra tekrar kapatılmalıdır.

İŞÇİ YAKALAMA TERTİBATI:

Emniyet kemeri + darbe emici ip + emniyet halatı yeterli korkuluk olmadığında tercih edilmelidir.

 

Düşmeye karşı koruma için ekipmanlar sertifikalı ve gerektiği gibi giyilmiş ve ek aparatlarda donatılmış olmalıdır. Emniyet kemeri iskele elemanlarına bağlanmamalıdır. Kuyu tavanına yeterli mukavemete sahip dübel çakışmalı, dübele can halatı bağlanmalı, Kanca, karabina, şok emici halat, halat frenleme sisteminden geçirilmiş olan düzeneğe emniyet kemeri bağlanmalıdır. Bu işlemi iskele üstündeki her eleman aynı şekilde bağımsız olarak yapması gerekmektedir.

  1. DÜŞMEYİ ÖNLEME SİSTEMİ:

Ağ ve benzeri sistemlerden oluşmaktadır. Güvenlik ağları, toplu düşmeyi durdurma sistemleridir. Düşmelere karşı pasif koruma sağlarken çalışanların hareketlerini kısıtlamadan yüksekte çalışmalarına da olanak sağlar. Çalışma alanının altına kurulan güvenlik ağları çalışanların düşme mesafesini azaltır ve düşme sonucu oluşacak etkiyi hafifleterek yaralanma ve ölüm gibi istenmeyen sonuçların önüne geçilmesini sağlar. Kullanılan güvenlik ağları; malzeme özellikleri, yapılan statik ve dinamik dayanım deneyleri ile bağlantı ve kurulum şartları bakımından TS EN 1263-1 ve TS EN 1263-2 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır ve yapılan işe uygun tipte güvenlik ağı seçilir. Yapı alanında kullanılan güvenlik ağının kullanma kılavuzu işyerinde bulundurulur. Güvenlik ağları standartlara ve kullanım kılavuzuna uygun şekilde kurulur.

 

Rate this item
(0 votes)
Arzu Erdoğan

TİSGİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

den/dan Instagram
asansorvizyondergisi https://t.co/f5GeBz3Adp . . . . . . . #asansörvizyondergisi #asansor #asansör #lift… https://t.co/5sVVWPcm8Z
https://t.co/kxtlr5NAlO
https://t.co/32QFeb6hzd
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter