ASANSÖRLERİN GÜVENLİ KULLANIMI İÇİN HUKUKİ SORUMLULUKLAR

By Deniz DEMİRKAPLAN - TASİAD/AYSKAD Yön. Kur.Üyesi Elektrik Elektronik Mühendisi December 29, 2019 1410 0

Başta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere, muayene kuruluşları, onaylanmış kuruluşlar, test laboratuarları ve asansör firmaları her gün kullandığımız asansörlerin güvenli olması için çok ciddi çaba sarf etmekte. Bakanlık, Asansör Yönetmeliği ile Bakım İşletme ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ni yayınlamakta ve uygulamakta, muayene kuruluşları kullanmakta oldukları çok detaylı kontrol formları ile asansörleri kontrol etmekte, onaylanmış kuruluşlar asansör firmalarını yetkilendirmekte, test firmaları gerekli ürün testlerini yapmakta, asansör firmaları asansörleri güvenli şekilde monte etmekte ve güvenli asansörleri kullanımımıza sunmakta.

Ülkemizde asansör firmalarının çok büyük bir kısmı, nerede ise yüzde 99’u, Asansör Yönetmeliği kapsamında onaylanmış kuruluşlardan asansörleri tasarlayıp, monte edip, test ve kontrol edip piyasaya arz etmek için tam yetki almakta. Yani asansörün montajını yaptıktan sonra, EN 81-1+A3 standardının Ek-D’sindeki, yeni dönemde EN 81-20 standardının 6. bölümündeki tüm kontrol ve testleri yapıyorlar ve yüzde 100 tüm kontrol ve testleri geçen asansörleri piyasaya arz ediyorlar.

Asansörlerin güvenli kullanımı için konunun tüm taraflarına düşen yükümlülükler var. Bunlardan asansör firmalarının ve bina sorumlularının yükümlülüklerini sizlerle paylaşmamın fayda sağlayacağı inancındayım.

Asansörlerin güvenli kullanımı için asansör firmasının
yükümlülükleri:
• Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi, monte edilen asansör için garanti süresi boyunca aylık bakım ve servis hizmetlerini vermek zorundadır.
• Asansör monte eden ile yetkili servisi arasında yapılacak olan yetkili servis sözleşmesi, montaj ve revizyon konuları hariç, sadece bakım ve servis konularını içerir.
• Asansör monte eden, yaptığı her tip ve özellikteki asansörün yedek parçalarını 10 (on) yıl süreyle temin etmek ve kendisince monte edilen asansöre aylık bakım ve servis hizmeti veren bir başka asansör monte edenin veya onun yetkili servisinin veya bina sorumlusunun bu konudaki talebini acilen ve normal piyasa koşullarında karşılamak zorundadır. Bununla birlikte asansör monte eden, kendi bilgi ve becerisini içeren ticari sırları saklı kalmak kaydıyla, yedek parçaların yanı sıra bakım hizmeti verebilmesini temin eden diğer araç ve bilgileri de ilgililere sağlar. Asansörü monte eden, asansöre müdahale edilmesine engel olunması amacıyla çeşitli cihaz ve şifreleme yöntemlerini kullanmış ise, ilgilinin asansöre müdahale edebilmesi için gerekli tüm bilgi ve imkanı sağlamak zorundadır.
• Bakım yapan firmaca temin edilecek asansör bakım defterine, her bakımdan sonra asansör bakımıyla ilgili yapılan bütün işlemler işlenir. Bakım defterine işlenecek kayıtların bir nüshası bakım yapan firma tarafından da muhafaza edilecektir.
• Bakım yapan firmalar, asansör bakımını Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne uygun olarak yapacak olup, can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda, bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirir.
• Bakım işini üstlenen firma, bakım sözleşmesi imzalanması akabinde söz konusu asansör için detaylı bir durum tespit raporu hazırlayıp, bina sorumlusuna verecektir. Bakım yapan firma, bakımın yaptığı asansörün durumu hakkında talep edilmesi halinde, ilgililere gerekli her türlü bilgiyi verecektir.
• Bakımı yapan firma bina sorumlusunun iki kişiden az olmamak üzere asansör sayısını dikkate alarak belirleyeceği sayıda kişiye acil durumlarda kurtarma çalışması konusunda eğitim vermek zorundadır. Verilen bu eğitim bir tutanakla kayıt altına alınacaktır. Ayrıca kurtarma çalışmalarını içeren talimat, kurtarma çalışmasını yapılacak olanların kolaylıkla görebilecekleri yerlerde muhafaza edilecektir. Bina sorulusu, eğitim alan kişilerin değişmesi halinde yeni görevlilere eğitim verilmesini sağlayacaktır.
• Yeni bileşenin karakteristikleri orijinali ile aynı olsa dahi makine, asansör kabini, kapısı, kontrol paneli, kılavuz ray gibi bir ana bileşenin veya güvenlik aksamının değiştirilmesi; Asansörün yerinin değiştirilmesi ve asansörün hız, taşıyabildiği yük vb. gibi herhangi bir karakteristiğinin değiştirilmesi de dahil modernizasyonu, herhangi bir asansör monte eden tarafından yerine getirilmelidir.
• Asansör bakımı yapılırken yürürlükte bulunan bakım ile ilgili standartlar dikkate alınmalıdır.
• Bakım sözleşmelerinde Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne aykırı hususlar yer alamaz.
• Yıllık kontrol, asansörün bakımını üstlenen firma nezaretinde gerçekleştirilecektir.

Asansörlerin güvenli kullanımı için bina sorumlusunun
yükümlülükleri:
Bina Sorumlusu; asansörlerin güvenli bir şekilde kullanımını sağlamak amacıyla düzenli olarak bakımını, periyodik kontrolünü ve onarımını yaptırmaktan sorumludur. Aylık bakım yapmak üzere TSE Hizmet Yeterlilik belgesine sahip asansör firması ile asansör bakım sözleşmesi imzalamalıdır. Bina Sorumlusu, bakımcı firmanın Hizmet Yeterlilik Belgesinin güncel olup olmadığını kontrol etmelidir. HYB’ siz firmalar ile yapılan bakım sözleşmeleri geçersizdir.
• Bina Sorumlusu, yılda bir defa bağlı oldukları belediyenin anlaşmalı A tipi Muayene Kuruluşu’na başvurmalı ve asansör periyodik kontrol randevusu alarak asansörlerinin güvenli olduğundan emin olmalıdır.
• Yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen yeni asansöre yönelik garanti süresi boyunca sunulacak bakım hizmeti, bina sorumlusunun başka bir asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile sözleşme imzalayacağını beyan etmemesi durumunda, o asansörü piyasaya arz eden asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından verilir.
• Bina Sorumlusunun garanti süresi içerisinde bir başka asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile sözleşme imzalaması, o asansörü piyasaya arz eden – asansör monte edenin garanti ile ilgili sorumluluklarını ortadan kaldırır.
• Asansör firmasınca teslim edilen bakım defteri asansörün varsa makine dairesinde veya bina sorumlusunca kalıcı olarak muhafaza edilir.
• Bakım yapan firmalar, asansörlerin bakımını yönetmeliğe uygun olarak yapacak olup, can ve mal güvenliği yönünden asansörün risk taşıması durumunda, bina sorumlusunu yazılı olarak bilgilendirir. Bilgilendirme yapıldıktan sonra bina sorumlusu, asansörün uygun hale getirilmesini sağlayacaktır. Bakım yapan firmanın yazılı ihtarına rağmen uygunsuzluk giderilmediği takdirde sorumluluk bina sorumlusuna ait olacaktır.
• Yıllık kontrol neticesinde, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise; asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmez. Buna rağmen, asansörün çalıştırılmasından bina sorumlusu sorumludur.
• Yıllık kontrol raporunun tanzim ettirilmesinin takip sorumluluğu, asansörün bulunduğu bina sorumlusuna aittir.

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

https://t.co/Mg7xhSBdND 1998 yılından bu yana asansör sektöründe adından kalite ve güvenle söz ettiren AH&MET Asans… https://t.co/AfQAID3PdI
https://t.co/BLWu4X3bsA
https://t.co/LPUBCcf9OP
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter