BAŞKAN ATİK: "ÖNÜMÜZDEKİ BEŞ YIL İÇİNDE EĞİTİM ÇALIŞMALARINI ÜNİVERSİTE SEVİYESİNE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Atik ile ASFED'i ve çalışmalarını konuştuk. "Öncelikli amacımız yüzde 100 yerli asansör ve yürüyen merdiven sektörünün, dünya standartlarında üretim ve montaj yaparak, her gün milyonlarca insanı taşıyan güvenli bir ulaşım aracı olduğunu tüm platformlarda anlatmaktır." diyen Atik, "Asansör Sanayicileri Federasyonu olarak; sektörümüzü bir adım daha ileriye taşımak, üretim ve işçilik kalitemizi arttırmak amacıyla da önemli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Kuruluşunuzun faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Asansör Sanayicileri Federasyo nu, kısa adı ile ASFED, asansör ve yürüyen merdiven sanayisinin Türkiye’deki en büyük yapılanması olarak 2013 yılından itibaren faaliyet gösteriyor. Türk Asansör sektörünün gelişimi- ne hizmet eden Türkiye’nin dört bir yanındaki 17 farklı asansör sanayi iş insanları derneğinin de çatı kuruluşu. Yönetim Kurulumuz bize bağlı derneklerin delegelerinden oluşan 11 kişilik bir kadro ile idare ediliyor. Öncelikli amacımız yerli asansör ve yürüyen merdiven sektörünün, dünya standartlarında üretim ve montaj yaparak, her gün milyonlarca insanı taşıyan yüzde 100 güvenli bir ulaşım aracı olduğunu tüm platformlarda anlatmaktır. Bununla birlikte Asansör Sanayicileri Federasyonu olarak; sektörümüzü bir adım daha ileriye taşımak, üretim ve işçilik kalitemizi arttırmak amacıyla da önemli çalışmalar yapıyoruz.


Bunların başında; sektörün “nitelikli ara eleman” ihtiyacını karşılamak için iki yıldır üzerinde çalıştığı- mız eğitim projelerimiz gelir. Bildiğiniz üzere; meslek liselerinde asansör farklı bölümlerin altında anılıyor ve kendine özel bir dal altında eğitim vermiyordu. Ancak ASFED’in 28 Mart 2018’de Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı protokol ve devamındaki çalışmalar netice- sinde, meslek liselerinde “Asansör Sistemleri Dalı” açılarak eğitimlerine başladı. Bunun için Ankara, Eski- şehir ve Kayseri’de seçilen pilot okullarda çalışmalar yapıyoruz. Ankara’daki okulumuz geçtiğimiz öğretim yılında faaliyete geçerken, Eskişehir ve Kayseri’deki okullarımız da inşallah bu eğitim yılında öğrencileri- ne kavuşacak. Bunların bir yenisini de Gaziantep’te açacağız. Onunla ilgili de protokol çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca sektörümüzdeki pek çok firmadan da okulların yapımına önemli destekler geliyor. İlk kez kurulan asansör atölyelerine; onlarca eğitim asansörü, panolar, açık sistemler kuruldu. Ben buradan bir kez daha ASFED’in eğitim seferberliğine destek veren tüm sektör firmalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Asansör Sanayicileri Federasyonu kurulduğu günden itibaren hedefleri doğrultusunda sektörün geleceği olarak gördüğümüz eğitim çalışmalarına yatırım yapa- rak sayısız seminer ve eğitim organizasyonu da dü- zenliyor. Federasyonumuz, sektörümüzün Ankara’da- ki en önemli temsilcisi olarak, bağlı olduğu Bakanlık ve kamu kuruluşları ile sürekli iletişim halindedir. 2018 yılının Eylül ayında Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mus- tafa Varank ile temaslarımız doğrultusunda; “Güçlüve küresel bir Türkiye markası” oluşturmak ile ilgili önemli bir konu gündeme geldi. Bu konunun gün- deme gelmesi ile birlikte tüm sektör paydaşlarından birer rapor isteyen Bakanlığımız için ASFED olarak biz de oldukça kapsamlı bir rapor hazırladık. Tüm sektör temsilcilerinin görüşlerini alarak ve kendi kaynakları- mızla yaptığımız araştırmalar neticesinde yerli asansör sektörü ile ilgili çarpıcı sonuçları da Bakanlığımıza sunduk. Ayrıca yerli ve küresel bir asansör markası için de birleşme çağrısında bulunarak tüm dernek- lere yaptığımız davet ile konunun tartışıldığı geniş kapsamlı toplantılar düzenledik. ASFED olarak Türk asansör sektörünün geleceğini şekillendirecek bu adım üzerine çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kuruluşunuzun önümüzdeki 5 yıl için başlıca hedefleri nelerdir?
Önümüzdeki beş yıl içinde; özellikle eğitim alanında attığımız adımları ilerleterek daha çok şehirde daha çok asansör okulu açmak ve bunu üniversite eğitimi alanına taşıyarak sektörümüzdeki eğitimli çalışan sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki sektörümüzün geleceğini bilinçli ve doğru çalışan genç asansörcüler şekillendirecektir. Gelişen teknolojiye uyumlu, modern dersliklerde çağın ilerisinde bir asansörcü geliştireceği vizyon ile yerli asansör sanayisinin yarının inşa edecektir. Ayrıca güçlü STK yapıları da yine yerli asansör ve yürüyen merdiven sanayinin gelişimi için çok önem arz ediyor. Biz ne kadar çok bir araya gelir, sorunlarımızı tartışır ve bunlar için çözümler üreterek beraber hareket etme kültürünü kazanırsak o derece güçlü oluruz. Yine güçlü STK’lar yerli üretici ve montajcının sesi soluğu olması açısından geleceğinin en önemli anahtarıdır. Bu yüzünden ASFED olarak bünyemizdeki 17 derneğimizin gelişimini sağlamak ve onlarla birlikte hare- ket ederek üye sayımızı arttırarak güçlü ve tek sesli yapımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sektörden gelen görüşlerle kendimizi her geçen gün ileriye taşıyarak, paydaşlarımız ile birlikte düşünen, gelişen ve “bir” oldukça büyüyebileceğine inanan bir kuruluş yapısıyla ile geleceğimizi şekillendiriyoruz.

Asansör sektörüne bakış açınız ve katmak istediğiniz değerler nelerdir?
Yerli asansör sektörünün her geçen gün kendini biraz daha geliştirip önemli atılımlar yaptığı bir dönemdeyiz. Biz ASFED olarak bu gelişimde yerli üretici ve monte eden firmalarımız yanında bir bakış açısı sergileyerek bu önemli adımları daha da ileriye taşımanın gayretin- deyiz. Bizim bu amaçla hedeflediğimiz önemli konulardan birisi asansör sektörünün “stratejik sektörler” kategorisinde yer alması yönündedir. Markalaşma gibi stratejik sektör olma konusunda da yine ASFED olarak ilerici bir adım attığımız bir süreçteyiz. Asansör
Sanayicileri Federasyonu olarak iki yıldır üzerinde çalıştığımız çok önemli konulardan birisidir bu. Çünkü biliyoruz ki; stratejik sektör olmamız halinde asansör sektörü, Türk ekonomisine katkı sağlayan önemli sektörler düzeyine geleceği gibi, gerek resmi makamlarca temsil düzeyinin artması, gerekse ihracatlar konusunda önemli teşviklerin alınmasını sağlayacak- tır. Konunun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili birimleri ile üst düzey temaslarla görüşülmesi yönünde geçtiğimiz günlerde önemli bir toplantı gerçekleştirdik. ASFED Yönetim Kurulu olarak Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Sayın Hasan Büyükdede’yi ziyaret ederek, yerli asansör sektörünün günümüzde geldiği noktayı, Avrupa ile yarışır kalitede ürünlerini ve “stratejik sektör” olması ile kazanacağı gelecek vizyonunu kendisi ile paylaşma imkanı elde ettik. ASFED Yönetim Kurulu olarak bizler, sektörün içinden gelen tüm dilek ve temennilerimizi Sayın Büyükdede’ye sunarak, ilerleyen günlerde takip edebileceğiniz çok önemli yeni çalışmalarınve başlangıçların adımı attık.

Sizce asansör sektörünün en önemli sorunları nelerdir ve bu sorunlara çözüm önerileriniz var mı?                                                                                                                                                                                                                       Sektör olarak ne üretimdir, ne işçilikten ne de teknolojiyi kullanmaktan yana bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum. Sektör olarak en büyük sorunumuz birlik ve beraberlik içerisinde hareket edememektir. Federasyonun kurulma amacı bu birbirinden ayrı yapıları bir araya getirerek beraber hareket etme kültürünü kazanmak tek ses olabilmektir. Bunu sağladığımız zaman inanıyoruz ki sektörümüzde aşamayacağımız sorun yoktur. Bunun dışında kalite bizim başlıca gündemimiz olmalıdır. Kaliteli üzün, kaliteli işçilik. Bu konuda yarışmak yerine yanlış fiyat politikaları ile sadece ve sadece fiyat derdinde olma da bana kalırsa en büyük sorunlarımızdan birisidir. Türk asansör sektörü artık gündeminden kaliteyi düşürmemeli ve firmaların birbiri ile yarışacağı tek konuda nasıl daha kaliteli ürünler yaparım düzeyinde olmalıdır. Biz ürünlerimizdeki işçiliğimizdeki kaliteyi tartışmayı bırakır da tek ölçeğimiz fiyat olursa ilerleme sağlamamız mümkün değildir.

Asansör Sektör Raporu 2019 yayım-landı. Rapora göre sektörümüzde ihracat artarken ithalat azaldı ve sektör dış ticaret fazlası verdi. Buna karşın sektördeki iş yeri sayısı ve istihdam geriledi. Siz, bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu veriler ışığında sektör hakkında bir değerlendirme yapabilir misiniz?
Dünya markalarının geçmişlerine baktığımızda ülkemizde asansör ve yürüyen merdivenin geçmişi çok yeni sayılır. Başlarda tamamen yabancı markaların kontrolü altındayken, sektörde yetişen Türk ustalar ve sanayicilerin artması ile zamanla kendi yerli üreticisini ve montaj firmalarını doğurmuştur. Günümüzde geldiğimiz noktada ise; Türk asansör sektörü artık kendini dünya ile boy ölçüşecek bir seviyeye taşımış olmanın gururunu yaşamaktadır. Son Asansör Sektör raporu verilerine göre istihdam verilerinde bir gerileme görülse de yine de Türk asansör sektörü 30 binin üzerinde çalışanıyla ekonomiye ciddi katkılar sağlamaktadır.


Sadece asansör sektöründe değil tüm sektörlerde son dönemde görülen ticari sıkıntılar elbette bizim sektörümüzde de yaşanmaktadır. Ancak bu süreci olumlu değerlendirecek pek çok firmamızın da ihracat sınırlarını zorladığını ve yeni yurt dışı pazarlarına açıldığını görebiliyoruz. Ben bu dönemi şöyle değerlendiriyorum; Türk asansör ve yürüyen merdiven sanayi gelecek günlerde çok önemli atılımlar yapacağı tarihi bir süreçte ilerlemektedir. Bizler kaliteli ürünler üretmeye, standartlara uygun işler yapmaya devam ettikçe yolumuz hep açık olacaktır. Bu süreçte kaliteli üretim yerine sadece yanlış fiyat politikası geliştiren firmalar yok olacaktır. Kaliteli üretim ve işçilik yapan tüm üreticiler ve monte edenler sadece yurt içinde değil yurt dışı pazarında da talep görmektedir. Asan- sör Sektör Raporu 2019 rakamlarına baktığımızda da görüleceği üzere; ihracatı ithalatından fazla olan 312 milyon dolarlık ticaret hacmi ile önemli bir sektörüz.


Bu dönemde ihracatta yapacağımız atılımlar ve yeni pazar arayışları ile edineceğimiz yeni işbirlikleri ile sa- dece sektörümüze değil, Türk ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağımızdan hiç şüphem yoktur.

Sektörün geleceği hakkında neler söyleyeceksiniz? Asansör Sanayicileri Federasyonu kurulduğu günden bu yana, yerli asansör ve yürüyen merdiven sektörünün tüm alanlarında çalışan paydaşlarının kendini geliştirmesi ve dünya markaları ile boy ölçüşür hale gelmesini sağlamak için çalışmaktadır. Bugün bak- tığınızda rahatlıkla dünyanın pek çok ülkesinde artık Türk markalarını görebiliyoruz. Dünya pazarında her geçen gün artan bir payımız var. Asansör ve yürüyen merdiven aksanlarının, ar-ge aşamasından üretimine, montajına, bakım ve revizyonuna kadar her alanında yüzde yüz yerli sermaye ile çalışma kapasitesine sahip olmasıyla gelecekte Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olacaktır. Ancak bizler bu kadar iyi ürünler üretip bu kadar kaliteli bir işçilik sunarken kendimiz ifade etmek ve yeni pazarlar konusunda daha etkin politikalar izlemek konusunda eksik kalabiliyoruz. Burada her firmanın kendi öz eleştirisini yapıp, eksiklerini tamamlayarak daha fazla yurt dışında kendine yer edinme zamanıdır. Ayrıca gelecekte Türk asansör sanayi sadece bir kompanent sağlayıcı olarak değil; artan işçilik kalitesiyle monte eden firmaların da yurt dışına açılmasıyla daha çok konuşulacaktır. Çünkü bugün yurt dışında montaj konusunda da önemli ihtiyaçlar olduğunu görüyoruz. Bu iki ayağı doğru yapılarla kurabilir üzerine bir de yaygın servis ayağı ekleyebilirsek Türk Asansör sektörünün önü çok açık olacaktır. Bizim sektör olarak gelecek için yapmamız gereken; bu üçlü mekanizma konusunda birlik sağlamaktır.

 

Rate this item
(0 votes)
Haber Servisi

Asansör Vizyon Haber Servisi

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

https://t.co/q3Ju1cUK4S https://t.co/EEiA3WQDO3
https://t.co/cje7quZgmO https://t.co/tZ6ZmOdsF2
https://t.co/0cfns2Z2kz
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter