BAŞARININ HİKAYESİ; PERFORMANS

By Rasime SAZAK - Merih Asansör Genel Müdür Yardımcısı January 04, 2020 2058 0

Performans nedir? Performans kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre karşılığı BAŞARIM olup, Performans kelimesinin kökeni Fransızcadır.

Bu kelime gündelik hayatımızda oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Bir arabanın performansından bahsettiğimiz gibi bir sporcunun gösterdiği efor için söylenmektedir.

İşyerleri için performans, herhangi bir görevin gereği olarak uygun davranışların gösterilmesi ve beklenen amaçlara ulaşma derecesi olarak tanımlanabilir.

Performans değerlendirme sistemi eski bir sistem. Ülkemizde ilk defa 1948 yılında Karabük Demir Çelik fabrikalarında, daha sonra Sümerbank Makine ve Kimya Endüstrisi ile Devlet Demir Yolları gibi kamu kuruluşların- da, 1960 yılından itibaren özel sektör kuruluşlarında uygulama alanı buldu.

Performans değerlendirme sistemi; şirketin ve çalışanlarının ortak hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını izleyen bir sistemdir. Performans Yönetim Sistemi; çalışanların performanslarını planlama, değerlendirme ve geliştirmeyi amaçla- yan ve konuya daha geniş bir açıdan yaklaşan örgütsel sistem olarak tanımlanmaktadır.

Performans değerlendirme neden önemlidir?
 Yöneticiler tarafından takdir ve ödüllendirme için objektif ve ölçülebilir veriler sunar. İşveren ve/veya Yöne- ticinin adil olmasını sağlar. Ölçülen, sayılara dökülen süreçler bilimsellik, doğruluk ya da objektiflik keyfiyeti ortadan kaldırmaktadır.
 Performans değerlendirme, çalışan ile işverenin birbirlerinden olan beklentilerini anlamaları ve kurdukları iletişimi güçlendirmeleri için bir fırsattır. Başarı, başarısızlık, hedeflere ulaşma konusunda ortak, mutabakata varılmış tanımlar oluşur.
 Çalışanların yetersiz bilgi, uygulama veya tutumlar ile ilgili geri bildirim alması mesleki ve kişisel gelişimi açısın- dan önemlidir. Düzenli bir performans değerlendirme sistemi ile çalışan, ihtiyacı olan geri bildirimi alabilir.
 Performans değerlendirme ile şirket çalışanlarının ihtiyaç duyduğu eğitimler belirlenebilir ve eğitimin katkısı ölçülebilir.
 Düzenli yapılan performans değerlendirmeleri, çalışanın kariyerindeki ilerleyişini ve şirkete sağladığı katkıyı açıkça gösterebilir.
 Performans geri bildirimi çalışanlarda motivasyon sağlar.

Performans Değerlendirmesi sonuçları hangi alanlarda kullanılır?
 Stratejik Planlama (Kurum hedefleri
 Bireysel hedefler)
 Personel Planlama
 Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
 Ücret Yönetimi
 Kariyer Geliştirme Sistemi
 Rotasyon, İş Genişletme, İş Zenginleştirme Gibi Uygulamalar
 Sözleşme Yenileme veya İşten Çıkarma

Performans değerlendirme şirketlerin gelişimi için kullanılabilecek faydalı bir uygulamadır. Performans değerlendirme sistemi günümüzde çoğu şirkette uygulanmaktadır. Şirket-çalışan arasın- daki iletişimi artırması, takdir edilme, motivasyon oluşturması, adalet duy- gusu, aidiyetin güçlendirilmesi, hak ve fırsat eşitliği gibi faydaları sayılabilir.

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

https://t.co/0HYiCqffwA
https://t.co/ALozO7UtoC
RT @IPEKUMUTDUNYASI: #DMDyibirlikteduyuralım çocuklarımız için mücadeleye devam @FOXTurkiye @FOXhaber @ShowTV @startv https://t.co/mXH8VO0o…
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter