GELECEĞİN YETKİNLİKLERİ

Günümüz, küresel rekabetin yoğun olduğu, teknolojik yeniliklerin ve dönüşümlerin hızla yaşandığı, doğa kaynaklarının azalması, çevre kirliliği gibi zorlu sorunların yaşandığı bir dünyamız var. Bugünün dünyasında iş yapma şekilleri, meslekler, üretim yapıları değişirken, bütün değişimin merkezinde yer alan İnsan da değişiyor.

Yetkinlik Nedir?
Yetkinlik; kişinin işteki rolü ile sorumluluklarının önemli bölümünü etkileyen, işteki performansı ile doğrudan bağlantılıdır.

Günümüzde çalışanlar, başarılı olabilmek için beceri-bilgi-tutum harmonisine çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. Özellikle yapay zekanın gelecekte istihdam üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, geleceğin çalışma şekli insan ya da makine değil, insan ve makine şeklinde olacaktır. Dolayısıyla gerek çalışanlar gerekse işverenler, fark yaratabilmek için yetkinlikler üzerinde odaklanmalıdır.
Değişim bu kadar hızlıyken iş dünyası için gereken yetkinlikler de farklılaşıyor. Bir iş pozisyonu son beş yılda bambaşka bir noktaya gelebiliyor, bu pozisyon için aranan adaylarda bambaşka yetkinlikler istenebiliyor.

Geleceğin İş Dünyası Yetkinlikleri
Dünya Ekonomik Forumu 2020 senesi için iş dünyasının çalışanlarından beklediği yetkinlikleri şu şekilde sıraladı:

* Karmaşık Problem Çözme
* Eleştirel Düşünme Yeteneği
* Yaratıcılık
* İnsan Yönetimi Yetkinliği
* Takım çalışması
* Duygusal Zeka
* Karar alırken objektif değerlendirme
* Hizmet Odaklılık
* Münazara Yetkinliği
* Bilişsel Esneklik

5 Kasım 2019’da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından “Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği” kongresi gerçekleştirilmiştir. Günümüzde tüm mesleklerde sunulan “dijital çağ okuryazarlığı, temel, bilimsel ve ekonomik teknoloji okuryazarlığı, dijital medya ve ortamların kullanılması, etkili iletişim, heterojen gruplarla etkileşim, büyük resim içinde davranabilme, esneklik ve uyum” gibi ana beceri ve kavramlar üzerinde durulmuştur.

İş dünyasının yatırımlarını sürdürmek ve geliştirmek için farklı donanımlara sahip işgücüne ihtiyaç duyulduğu, yükseköğretimde bu bilgileri ve yetkinlikleri edindirebilmek için etkin yapısal sistemleri ortaya koymak gerekliliği vurgulanmıştır.

Bilgi ve beceri sahibi olmak yeterli değil!...
Geleceğe hazır olmak için bireylerin, yaratıcı düşünme, yeni ürünler ve hizmetler geliştirme, yeni işler, yeni iş modelleri sunmak gibi becerilere sahip olması kaçınılmaz. Bunun yanı sıra inovasyonun gelişimi için işbirlikleri ve takım çalışması büyük önem taşıyor. Bireylerin, kurumların, toplumların tek başlarına başaramayacakları işler rekabet ile değil, işbirlikleri ile yaratılan sinerji ile çözümlenebiliyor.

Yetkinlik kavramı sadece bilgi ve becerilerin kazanılmasından daha fazlasını ifade ediyor; bilgi, beceri ve tutumların harekete geçirilmesi gerekmektedir.

Bunun için ise, sürekli öğrenen, meraklı, açık fikirli, fikirleri ile değer yaratabilen, işbirliğine açık ve uyumlu yetenekler gerekli.

Bugün kullandığımız teknolojik ürünler, dünün hayaliydi.
Merak ve hayal gücü yeni bilgi edinmenin ve harekete geçmenin kaynağıdır. Bir çocuk gibi sürekli meraklı olmak, yeni bilgiye sahip olmanın en keyifli ve verimli yoludur. Merak bilgiyi, bilgi ise yapabilme gücünü sağlar.

“Osmanlı döneminde Sultan 3. Ahmet tarafından yaptırılan ve dünyanın ilk denizaltısı olan ‘’Tahtelbahir’’ de bir hayal ve merak ürünüydü. 1719 yılında bir şölende halkın ilk kez gördüğü bu cismi tersane Baş Mimarı İbrahim Efendi tasarlamıştı. Suya dalıp çıkabilen cismin içinde 4-5 kişi saatlerce kalabiliyordu. 1719’da yapılan ve «Tahtelbahir» olarak adlandırılan bu cisim, dünyanın ilk denizaltısı olarak tarihe geçti.”

Einstein’ın “Hayal kurun, zordan kaçmayın, seyirci kalmayın” tavsiyesi ile hayali, bilgisi ve enerjisi bol bir yıl geçirmeniz dileğiyle…

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Cuma, 03 April 2020 10:31
Rasime Sazak

İnsan Kaynakları Uzmanı

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

https://t.co/cje7quZgmO https://t.co/tZ6ZmOdsF2
https://t.co/0cfns2Z2kz
https://t.co/PHF4u8Z7BK https://t.co/Y3m7vTM81F
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter