ASANSÖR SEKTÖRÜNDE MESLEKİ EĞİTİMİN ÖNEMİ - USTALIK, KALFALIK VE MYK SINAV KRİTERLERİ

By Recep ARSLAN - - Makine Mühendisi - Elektrik Teknikeri - İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı - Alibeyköy Endüstri Meslek Lisesi Asansör Sistemleri Dalı Sektör Temsilcisi - Reas Asansör Genel Müdürü October 27, 2020 1006 0

Ülkelerin gelişiminde ve kalkınmasında sanayileşmenin, üretimin ve kaliteli hizmetin temel unsuru olan bilgi. Beceri ve iş alışkanlıklarına sahip yüksek verimi gerçekleştirecek kalifiye insan gücünün yetiştirilmesi gerekmektedir. Sektörümüzdeki kalifiye elemanlarının bilgi ve becerisi, ekonomik başarının ve sektörümüzün gelişmesinin temelidir. Mesleki eğitim özellikle iki amaca yöneliktir; bir tarafta genç insanlara başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer sektörümüze vasıflı eleman yetiştirmektir.

Günümüzde, hızlı teknolojik değişime ve dünya düzeyindeki yapılaşma değişiminde mesleki teknik eğitimin öneminin çok büyük olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir.

Sektörümüzde hizmet verecek olan insanların ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirecek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığını kazandırmak suretiyle ülkemizin kalkınmasında en önemli unsur haline gelmesinde mesleki eğitimin önemi çok büyüktür.

Bütün bu gerekliliklerin yanı sıra birçok sektörde olduğu gibi asansör sektöründe de, bu işin ehliyetini almış personel çalışması zorunlu hale gelmiştir. Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığının 24 Haziran 2015 tarihinde, 29396 sayılı Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 4. Bendinde bu konu şöyle yer almaktadır;

(4) Teknik bakım personelinin;
a) İki yıllık meslek yüksekokullarının makine, elektrik, elektronik, mekatronik, otomasyon, elektromekanik taşıyıcılar veya raylı sistemler bölümlerinden mezun olmaları veya
b) Endüstri meslek liselerinin asansör, elektrik, elektronik, makine veya mekatronik bölümlerinden mezun olmaları veya
c) Endüstri meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmamaları hâlinde görev ve sorumluluklarına göre yasal ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmaları,
gerekir.

Asansör sektörünün bağlı olduğu Sanayi Bakanlığının yayınladığı yönetmeliğinde belirtilen eğitim ve belgelere sahip kişiler asansör alanında hizmet verebilmeleri söz konusudur.

Asansör sektöründe hizmet verebilmek ve bu hizmetin sürekliliğini sağlamak için yasal olarak zorunluluk ve sektörün ihtiyacı olan mesleki eğitime önem her gecen gün artmaktadır. İlgili bölümlerden mezun olmayan sektör çalışanlarının Sanayi bakanlığına bağlı kurumlardan mesleki yeterlilik belgesi ya da milli eğitime bağlı halk eğitim merkezlerinden ustalık kalfalık belgeleri almaları gerekmektedir. İlgili kurumlar bu belgeleri almaya hak kazanan kişilerin bilgi, beceri ve kabiliyetlerini ölçmek suretiyle sınav yapmaktadır. Yapılan sınavlardan başarı elde eden sektör çalışanları asansör piyasasında hizmet verme ehliyeti kazanmaktadır.

Ustalık-Kalfalık ve Mesleki Yeterlilik Sınavlarında Aranan Başlıca Kriterler;
Asansör montaj ve asansör bakım onarım mesleği tehlikeli meslekler arasında yer almaktadır. Sektörümüzde kaza sonucu yaralı ve ölümcül olaylarla karşılaşmamız için sınavlarda her şeyden önce aranan kriter personelin kendi güvenliğini almasıdır. Bu sebepten sınava girecek kişilerin iş sağlığı ve güvenlik kurallarını çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Sınava gelecek olan kişilerin kişisel koruyucu donanımlara sahip olmaları ve onları sınavda kullanmaları gerekmektedir. Bu donanımlar;

1. İş elbisesi
2. İş güvenliği ayakkabısı
3. Elektrik ve mekanik risklere karşı eldiven
4. Yalıtkan baret
5. Koruyucu gözlük veya yüz siperi
6. Toz veya gaz maskesi
7. Kulak tıkacı
8. Paraşüt tip emniyet kemesi

Adayların bu donanımlara sahip olmaları ve bunları kullanmaları gerekmektedir.

Ustalık-kalfalık ve mesleki yeterlilik sınavlarında kullanılan makine ce teçhizatları sınava girecek olan kişilerin bilmesi kullanabilme becerisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu makine ve teçhizatları şu şekilde sıralayabiliriz;

1. Anahtar takımları (Tork ayarlı Lokma, Düz –Yıldız, Alyen vb.)
2. Pense, Kargaburun, Yankeski
3. Düz-Yıldız Tornavida seti
4. Avuç içi taşlama makinesi
5. Delici kırıcı el breyzi
6. İşkence
7. Şerit Metre-Lazermetre
8. Şakül ve Misina
9. Ray mastarı
10. Fırça
11. Avometre
12. Lüksmetre
13. Takometre(Turmetre)
14. Newtonmetre
15. Çekiç, Lastik Çekiç
16. Su Terazisi
17. Hava üfleyici
18. El feneri
19. Baladoz Lamba
20. Yağdanlık-Gresör

Sınava girecek olan adaylar, sınava başlamadan önce ön hazırlık yaparlar. Bu ön hazırlık sınavda oluşabilecek aksiliklerin ön görülmesi ve öncesinde müdahale edilmesidir. Ön hazırlı şu şekilde sıralayabiliriz;

1. Yapılan işe uygun iş kıyafetlerinin ve kişisel koruyucu donanımlarının ( eldiven, gözlük, emniyet kemeri, vb.) kontrolünü yapar
2. Çalışmaya uygun el ve güç aletlerinin yeterliliğinin, sağlamlığının kontrolünü yapar.
3. Yapacağı işlemlerle ilgili bina yöneticisini/sorumlusunu bilgilendirir ve işlemlere başlamadan önce gerekli uyarıcı işaretleme levhalarının kontrolünü yapar.
4. Makine daireli bir asansörde sınav yapılıyor ise, makine dairesi kapısının kilidinin, güvenli giriş çıkışın yapılabildiğinin, ortamın aydınlık ve havalandırma kontrolünü yapar.
5. Sınav sırasında oluşabilecek tehlikeye karşı yangın tüpünün kontrolünü yapar.
6. Sınav yapılacak asansörün elektrik besleme panosunun kontrolünü yapar.

Ustalık-kalfalık ve mesleki yeterlilik sınavlarında uygulanan kriterler
Makine Dairesi Bakım-Onarım İşlemleri
1. DUR butonlarının, cihaz bakım kumandasının işlerliğini el, göz gerekirse ölçme ve kontrol aletleri ile işlevselliğini kontrol eder.
2. Makine – Motor grubu ve döner ekipmanlarının (Rulman, yan yatak ve hız regülatörü) çalışırken çıkarttığı sesin ve titreşimlerin uygunluğunu kontrol eder.
3. Motor kablo bağlantı klemenslerinin sıkılığını el aletleri ve göz ile kontrol eder.
4. Makine sehpası izolasyon malzemesini ve sehpanın terazisini kontrol eder.
5. Sonsuz dişlinin işlevini kontrol eder.
6. Tahrik kasnağı ve saptırma kasnağı halat kanalları (yivlerini) kontrol eder.
7. Kasnak muhafazaları ve halat atma pimlerinin bağlantılarını ve konumunun uygunluğunu denetler.
8. Yan yatak yağlamalarını uygunluğunu, dişli kutusu yağ seviyesini kontrol eder.
9. Fren bobininin işlevselliğini kontrol eder.
10. Fren balatalarının aşınma kontrolünü ve ayarını yapar.
11. Hız regülatörünün üzerindeki ekipmanları kontrol eder. (Muhafaza, halat atma pimi, döner lastik)
12. Hız regülatörü kontağının seviyesini ve işlevselliğini kontrol eder.
13. Hız regülatörünün dönüş hızının, makine ile uygunluğunu kontrol eder.
14. Manüel kurtarma işlemini yapar.
15. Kablo giriş-çıkışları, kablo klemens vidalarının kontrolünü ve sistemin topraklamasını kontrol eder.
16. Elektrikli acil kurtarma sistemini çalıştırarak test eder.
17. Motor ısınma kontağını (PTC-TÜS devresi) çalışıp çalışmadığını test eder.

Kabin Üstü Aksamının Bakım ve Onarımı İşlemleri
1. Kabin üstü güvenlik prosedürlerini yaparak kabin üstüne çıkar.
2. Kabin üstü revizyon kutusunun işlerliğini ve akü sağlamlığını ölçü aleti ile kontrol eder.
3. Kabin ve karşı ağırlık patenlerini (aşınma) ve yağlanma durumunu kontrol eder.
4. Askı halatlarının yağlanma, aşınma ve gerginlik kontrolünü yaparak bağlantılarının uygunluğunu el aletleri ile kontrol eder.
5. Askı halatlarının uzama kontrolünü test eder.
6. Bükülgen kablonun düzgünlüğünü ve sağlamlığını kontrol eder.
7. Sınır kesici şalterin kontak işlevselliğini ve seviye uygunluğunu ölçü ve kontrol aletleriyle kontrol eder.
8. Paraşüt halat fren mekanizmasının bağlantı kontrolünü ve kontağının işlevselliğini kontrol eder.
9. Paraşüt fren bloklarını sökmeden temizliğini yapar.
10. Ray konsollarının genel kontrolünü yapar ve ray tırnaklarının sıkılığını el aletleri ile kontrol eder.
11. Rayların darbe alıp almadığını kontrol eder.
12. Ray eklem yerlerinin bağlantılarını kontrol ederek ek yerlerindeki uygunsuzlukları tespit eder.
13. Raylarda bulunan yağ birikintilerini, konsollarındaki kir ve paslanmaları giderir.

Kat ve Kabin Kapılarının Bakım ve Onarımı İşlemleri
1. Kapı kilit mekanizmasının işlerliğini, elektriksel ve mekaniksel olarak kontrol eder.
2. Kapıya elle hareket vererek, kızaklarda sıkışma, birleşim yerlerindeki boşlukları ve kanatın düzgün açılıp açılmadığını kontrol eder.
3. Kapı kasası sabitlemesinin uygunluğunu ve bağlantı kontrolünü el aletleri ile yapar.
4. Kapı etek sacının bağlantı sağlamlığını el aletleri ile kontrol eder.
5. Kapı tahrik motoru ve ünitesinin işlerliğini kontrol eder.
6. Kabin kapısının bağlantı sağlamlığını ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder.
7. Kabin ve kat kapısı eşikleri arasındaki mesafeyi kontrol eder.
8. Yarı otomatik kapı yayının ve kapı amortisörünün bağlantı sağlamlığını kontrol eder.
9. Yarı otomatik kapı camının uygunluğunu denetler

Kabin İçi Aksamının Bakım ve Onarım İşlemleri
1. Kabin butonu, diyafon, acil aydınlatma sistemini kontrol eder.
2. Fotosel, aşırı yük ve katta durma hassasiyetinin uygunluğunu kontrol eder.
3. Buton kat göstergelerinin uyumluluğunu kontrol eder.

Kuyu Dibi Aksamının Bakım ve Onarım İşlemleri
1. Kuyu içi güvenlik kontrolü yapar uygunsuz durumlar varsa tespit eder. (seperatör, yaşam alanı, su, merdiven, tampon vb.)
2. Kabin etek sacının sağlamlığını ve uygunluğunu kontrol eder.
3. Kuyu dibi iniş güvenlik prosedürlerini uygulayarak kuyu dibine iner.(Kapı, stop butonu)
4. Hız regülatörü kuyu dibi gergi makarasının yere olan mesafesinin uygunluğunu ve bağlantı sağlamlığını kontrol eder.
5. Hız regülatörü gergi makarasının sağlamlığını, işlevselliğini (kontak-halat gerginliği) kontrol eder.
6. Kabinle tampon arasındaki mesafe uygunluğunu ölçü aletiyle kontrol eder.
7. Karşı ağırlık ile tampon arasındaki mesafe uygunluğunu ölçü aletiyle kontrol eder.

Asansör hizmeti verecek personellerin başlıca belirtmiş olduğum bakım ve onarım işlemlerini yapabilecek bilgi, beceri, tecrübe, vakıf olmaları ve bu kabiliyetlere sahip olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

Sektörümüzde başarıyı ancak ve ancak eğitim ile sağlayabiliriz. ‘’İnsanlar eğitim ile doymaz, fakat eğitim ile yaşarlar.’’

Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

https://t.co/q3Ju1cUK4S https://t.co/EEiA3WQDO3
https://t.co/cje7quZgmO https://t.co/tZ6ZmOdsF2
https://t.co/0cfns2Z2kz
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter