TMOBB MMO: “İŞ VE İŞÇİ KAZALARINDA SÜREKLİ ARTIŞ VAR”

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSG) Mevzuatını, uygulama sorunlarını ve resmi verileri iki yılda bir güncellenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda Raporu 2018’de değerlendirdi.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından hazırlanan raporda dünyadaki durum, İSG kavramının gelişimi, iş kazaları ve meslek hastalıklarına dair SGK verileri, kaza ve hastalıkların nedenleri, iş güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği kurulları, iş güvenliği mühendisliği, işyeri hekimliği, MMO çalışmaları ve çözüm önerileri yer aldı. Raporun bütünü ise  https://www.mmo.org.tr/kitaplar/isci-sagligi-ve-guvenligi-1 adresinden yayınladı.

 

Raporda şu açıklamalara yer verildi;

“İSG mevzuatını sermaye çıkarları belirliyor

İş kazaları sonucu toplu ölümlerin artması üzerine 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası ile iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli üzerine yönetmeliklerin defalarca değiştirilmesine rağmen kazalar ve can kayıpları artarak devam ediyor. Çünkü toplu can kayıplarına da dönüşen iş kazaları ve meslek hastalıkları, sermayenin azami kâr hırsı ve emek aleyhine olan politikalardan kaynaklanıyor. Serbestleştirme, özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek/güvencesiz istihdam biçimleri, çalışma koşullarının ağırlığı, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü ile kayıt dışı istihdam, iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasının başlıca nedenleri arasındadır.

 

İş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği dışlanıyor. İSG tıp, mühendislik ve sosyal bilimler ile bağlantılı çok-bilimli bir alan olmasına karşın bu disiplinler adeta cezalandırılıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası sorumlulukları işverenden çok uzmanlara ve hekimlere yüklemiştir. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin işyerlerindeki hizmet süreleri sürekli düşürülmüştür. İşyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, hemşire ve diğer sağlık personeline yönelik eğitim hizmetleri, dışarıdan satın alma yoluyla ticarileştirilmiştir. İş güvenliği mühendisliği ile teknisyenlik, “iş güvenliği uzmanlığı” altında bir tutulmuştur. Özel öğretim kurumlarına yetki tanınmasıyla mühendislik meslek örgütlerinin fonksiyonu dışlanmıştır. Tam zamanlı iş güvenliği mühendisliği dışlanmış, uzmanlar işverene bağımlı kılınmış, iş kazalarında işverenlerin sorumluluğu kaldırılmıştır. Yüzlerce eğitim kurumu ve binlerce Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kurulmasıyla ülkemiz “eğitim kurumu” ve OSGB çöplüğüne dönüşmüştür.

 

SGK verileri sorunlu

Raporumuzda yararlandığımız SGK verileri yalnızca 5510 sayılı yasanın 4-1/a maddesi kapsamındaki “zorunlu sigortalılar”a dayalıdır. Bu verilere göre yapılan birçok değerlendirmenin iş kazaları ve meslek hastalıklarına dair gerçekleri yeterince yansıtmadığı ayrıca gözetilmelidir.

 

İş kazaları ve ölümlerde sürekli artış var

2016 yılı iş kazası sayısı 286 bin 68’dir ve 2015’e göre yüzde 11,8 oranında artmıştır. 74 bin 871 iş kazasının olduğu 2012’ye göre ise iş kazaları 2016’da yüzde 382 oranında artmıştır.

 

İş kazası sonucunda 2016 yılında 1.405 emekçi yaşamını kaybetmiş, 1.252 ölümün olduğu 2015’e göre yüzde 11,2 oranında, 745 ölümün olduğu 2012 yılına göre de yüzde 188 artış olmuştur. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre de 2015’te 1.730, 2016 yılında 1.970 emekçi yaşamını kaybetmiştir.)

 

2016 yılında meydana gelen 286 bin 68 iş kazasının 87 bin 318’i (yüzde 30,52’si) ile iş kazalarında yaşamını kaybeden 1.405 kişinin 855’i (yüzde 60,85’i) 50’den az işçinin çalıştığı, İş Sağlığı Güvenliği Kurulu kurulması zorunlu olmayan işyerlerinde çalışmakta idi.

 

SGK 2013-2016 verilerinde meslek hastalıklarından dolayı ölüm hiç yoktur! Dünyada iş kazaları oranı yüzde 44, meslek hastalıkları oranı yüzde 56’dır. Türkiye’de ise iş kazaları oranın yüzde 99,998, meslek hastalıklarının oranı on binde 2’dir! Oysa meslek hastalıkları sıklığının binde 4–12 arasında değişmesi ve Türkiye’de zorunlu sigortalı sayıları üzerinden her yıl en az 35 bin yeni meslek hastalığı, tüm çalışanlar söz konusu edilirse olgu sayısının 100 bin ile 300 bin arasında olması gerekirdi!

 

Yandaki tablo 2000-2016 yıllarındaki iş kazaları ile ölümlerdeki artışlar yanı sıra meslek hastalıklarına dair SGK’nın sorunlu verilerini yansıtmaktadır. (2012-2016 satırlarındaki parantez içindeki veriler İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’ne aittir.)

 

Raporda verilerine yer verdiğimiz Eurostat istatistikleri ile SGK istatistikleri birleştirildiğinde Türkiye’nin iş kazası sonucu ölümlerde Avrupa’da birinci sırada olduğu görülüyor.

 

2016 yılında yaşanan iş kazalarının faaliyet gruplarına göre dağılımında makine ve teçhizat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatı birinci, bina inşaatı ikinci, özel inşaat faaliyetleri üçüncü sırada yer alıyor. Birbiri ile ilişkili faaliyet gruplarının birleştirilmesi durumunda bina inşaatı, özel inşaat faaliyetleri, bina dışı inşaat faaliyetlerini kapsayan inşaat sektörü 44 bin 552 kaza ile birinci sıradadır. Fabrik metal ürünler ile ana metal sanayi 33 bin 697 kaza ile ikinci sıradadır. Gıda ürünleri imalatı ile yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 26 bin 977 kaza ile üçüncü; kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı ile taşımacılık için depolama ve destekleyici faaliyetleri 16 bin 742 kaza ile dördüncü sırada yer alıyor.

 

İş kazaları ve meslek hastalıkları, gelişmekte olan ülkelerin gayri safi yurt içi hâsılalarının yüzde 4’ü tutarında ekonomik kayba yol açar. Buna göre ülkemizin iş kazaları ve meslek hastalıklarının toplam maliyetinin 2016’da 103 milyar TL olduğu tahmin ediliyor.

 

Raporumuzdaki bütün veriler gösteriyor ki İSG alanı sermaye güçlerinin çıkarlarına göre değil çalışanlardan yana, sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB’nin görüşleri ve kamusal denetim ekseninde düzenlenmeyi bekliyor.”

Rate this item
(0 votes)
Haber Servisi

Asansör Vizyon Haber Servisi

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Engelli Erişimi

20-03-2018 7942 Makaleler

reklam3

Çok Okunanlar

Engelli Asansörleri

Engelli Asansörleri

Mar 20, 2018 Rate: 0.00

AKSÖZ ASANSÖR

AKSÖZ ASANSÖR

Mar 20, 2018 Rate: 1.00

ARDA ASANSÖR

ARDA ASANSÖR

Mar 20, 2018 Rate: 0.00

Son Tweetler

https://t.co/JhlvuQDSRf https://t.co/cGX1Z3tYxU
Derginiz yolda...Sağlıkla okumanız dileğiyle... https://t.co/e8PJ5Gexzf https://t.co/whrFFhYY5C
den/dan Instagram
asansorvizyondergisi https://t.co/f5GeBz3Adp . . . . . . . #asansörvizyondergisi #asansor #asansör #lift… https://t.co/5sVVWPcm8Z
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter

İçerik Galerisi

İNŞAAT SEKTÖRÜ & YERLİ ÜRETİM

BAKAN KURUM: İNŞAAT MALZEMELERİ %100 YERLİ OLACAK

“BİRLİĞİMİZİN TEMEL AMAÇLARINDAN BİRİ MÜTEAHHİTLERİMİZİN PROJELERİNDE YERLİ ÜRÜN KULLANIMINI TEŞVİK ETMEKTİR”

DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE YERLİ ÜRETİMİN DESTEKÇİSİYİZ

İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERİN TAMAMINA YAKINI ÜLKEMİZDE ÜRETİLİYOR

BAŞKAN  YUSUF ATİK - YERLİ ÜRETİM TÜRKİYE ASFED'İN  ANA GÜNDEMİ

EKONOMİK  RENKLİ  ÇÖZÜMLER

DEVAS ASANSÖR

YERLİ ÜRÜNLERİN TERCİH EDİLMESİNE YÖNELİK OLARAK İTHAL ÜRÜNLERE EK VERGİLER GETİRİLEBİLİR