TİCARİ ALACAK SİGORTASI

Ticaretin en temel dayanağı satmak ve karşılığını almaktadır. Karşılığı alınamayan her satış firmanın varlığına ve büyümesine engel bir durumdur. Firmaların ticaretlerinde güvende olmaları, bu şekilde karşılığını alacaklarından emin şekilde satış yapmaları firmaya daha cesur ve sağlam şekilde hareket etmek imkanı verecektir. 

Av.Kudret ÇÖÇÜ

Çöçü Hukuk Bürosu

 

Ticaretin en temel dayanağı satmak ve karşılığını almaktadır. Karşılığı alınamayan her satış firmanın varlığına ve büyümesine engel bir durumdur. Firmaların ticaretlerinde güvende olmaları, bu şekilde karşılığını alacaklarından emin şekilde satış yapmaları firmaya daha cesur ve sağlam şekilde hareket etmek imkanı verecektir. Bunun karşılığı olarak da üretimi artacak, pazarı çoğalacak ve firma bir ivme ile büyüyecektir. Bunun için firmaların alacaklarını garantiye alabilmelerinin ve bunun olumlu sonuçlarından yararlanabilmeleri için yeni bir tür sigorta ticaret hayatımıza girmiş ve hızla da büyümektedir. Bunun adı TİCARİ ALACAK SİGORTASI’dır.

 

Bu nedenlerle, bu sigortanın temel unsurlarına bu yazımızda yer vermekte yarar görmekteyiz. Yazımızda yer alan bilgiler, sigortanın genel unsurları ile ilgili olup, esas olanın Ticari Alacak Sigortası yaptıracağınız sigorta şirketi ile imzalanacak poliçe olduğunu, bu nedenlerle, yapılacak poliçelerin dikkatle ve titizlikle incelenmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

 

I-TİCARİ ALACAK SİGORTASI NEDİR?

Alacak sigortası, işinizi ticari borçların ödenmemesi riskine karşı korur.

 

Ticari bir alacağın ödenmemesine bağlı olarak ortaya çıkabilecek kayıpları tazmin eden alacak sigortasının nihai amacı, faaliyetlerinizi büyük ölçekli kayıplardan korumak ve kârlı bir şekilde büyümesine yardımcı olmaktır.

                                

II- NİÇİN TİCARİ ALACAK SİGORTASI

Ticari Alacak Sigortacısı;

- Ödememe Risklerini belirli ve ölçülebilir hale getirir,

- Alacak tahsilatı yapar

- Tazminat Öder

Bu şekilde daha güvenli ticaret yapılmasını sağlayarak, büyümeyi sağlar.

 

III- TİCARİ ALACAK SİGORTASI TÜRLERİ:

a- Yurt İçi Ticari Alacak Sigortası:

Bu sigorta kapsamında

- Çekli vadeli satışlar

- Senetli vadeli satışlar

- İpotek ile teminat altına alınmış vadeli satışlar

- Teminatsız vadeli satışlar , için poliçe düzenlenmektedir.

 

Kamu işleri, Grup şirketleri arasındaki ticari işlemler, peşin ve banka garantili (DTS, Teminat Mektubu karşılığı) satışlar sigorta kapsamına alınmamaktadır.

 

b- İhracat Ticari Alacak Sigortası:

Bu sigorta kapsamında;

- Mal karşılığı satışlar

- Fatura veya tüm vesaik mukabili satışlar, için poliçe düzenlenmektedir.

 

IV- TİCARİ ALACAK SİGORTASI UYGULAMA ALANI:

Ticari Alacak Sigortası, yurt içi veya yurt dışına yapılan vadeli mal ve hizmet satışlarını (kaç gün vadeli satışların sigorta kapsamına alınacağı konusunda Sigorta Şirketi ile mutabakata varılmalıdır) , alıcının ödememesi riskine karşılık olarak güvence sağlar.

 

Ticari Alacak Sigortası 2 riske güvence sağlar:

A-Ticari Risk

a- İflas

b- Geç Ödeme

 

B- Politik Risk

a-Savaş

b-Konvertibilite Riski

c-Kamu alıcısının ödememe riski

 

V- TİCARİ ALACAK SİGORTASI TEMİNAT DIŞI HALLER:

a- Güvenlik Konseyinin 5 daimi ülkesi olan ABD, Çin, Fransa, Rusya, İngiltere arasında savaş,

b- Nükleer Risk

c-Alıcı ve Satıcı arasında ticari ihtilaf bulunması

 

VI- TİCARİ ALACAK SİGORTASI UYGULAMA ESASLARI:

1-Alıcılar Üzerinde ayrı ayrı alınan Ticari Alacak limit kararları:

- Sigortalanan şirket, sigortalanabilir nitelikte tüm alıcılarını beyan eder ve bu alıcılar üzerinde taşıdığı en büyük risk tutarı ölçüsünde ticari alacak limit talebinde bulunur.

- Risk Analiz yöntemiyle talep edilen limit için Ticari Alacak kararı alınır.

- Alıcı risk limiti talebinde bulunmamış küçük alıcılar için belirli bir tutarın altındaki borçlar da ayrıca belli oranda teminat altına alınabilir.

 

2- Teminat Oranı:

- Herhangi bir hasar durumunda yaşanılan hasarın belli bir oranı sigortalının

sorumluluğunda, geri kalan kısım ise sigortacının sorumluluğundadır.

-  Sigortalanan oran, sigorta şirketince onaylanmış alıcılar için %90’dır.

 

3- Tazminat Süresi:

- İflas durumunda, müdahale talebinden itibaren 30 gündür.

- Aciz durumunda 150 gündür.

- Tazminatın ödenmesinden sonra yapılan tahsilatlarda, tazminat tutarı haricinde kalan kısım sigortalıya ödenir.

 

4- Azami Tazminat Ödeme Sınırı:

- Standart olarak ödenen primin 30 katıdır.

- Gerekli hallerde sigortacı tarafından özel şartlarda farklı oranlar belirlenebilir.

 

5-Kanuni Halefiyet:

- Sigortacı, sigortalı adına hukuki işlemleri yürütür:

Borçlularla sulh yolu ile tahsilat için temasa geçer,

Avukatlık hizmetleri aracılığı ile yasal müdahalede bulunur.

Alacak takibi sırasındaki tüm masraflar sigortacı tarafından ödenir.

 

6- Sigorta Primi:

- Prim, sigortalanabilir ciro içinde bulunan tüm alıcılar için uygulanmaktadır. Sigortalı şirket, istedi alıcıları sigorta harici tutmak hakkına sahip değildir.

- Prim Oranı %,0 ..(Binde) olarak belirlenir

- Prim oranı etkileyen faktörler:

o Şirketin faaliyet sektörü,

o Sigortalanabilir cironun büyüklüğü,

o Sigortalının hasar deneyimleri,

o Cironun gerçekleştiği ülkeler,

o Sigortalının alıcılarının risk kalitesi,

 

7- Asgari Prim,

- Sigortalı öncelikle poliçe başlangıcında hesap ettiği primin %80’inin talep eder.

- Bu %80’lik bölüm 3 aylık dönemlerde ödenir.

- Sigortalı şirket, yaptığı ciroyu dönemsel olarak sigortacıya bildirir.

- 1 yıl sonunda sigortalanabilir cironun %80’i aşılmış ise ilgili kısım için ek prim ödenir.

 

8- Diğer Masraflar/Prim dışında aşağıdaki masraflar sigortalı tarafından ödenir:

-Soruşturma Masrafları Katılım Payı-Kredi limit kararları için yapılan analiz masraflarını karşılar.

- Müdahale Masrafları Katılım Payı

 

 VII- POLİÇELENDİRME NASIL YAPILIR?

Müşteri/Firma tarafından Ticari Alacak Sigortası Soru Formu doldurulur ve Sigortacıya verilir. Sigortacı, Risk Analiz Çalışması yapar ve teklifini Sigortalıya sunar.

 

Teklifin sigortalı tarafından kabul edilmesi halinde poliçe hazırlanır. Prim/Asgari Prim peşinatının ödenmesi ile birlikte poliçe yürürlüğe girer.

 

Sigortalı, yeni alıcılar ile çalışmaya başlar ise Ticari Alacak limiti talebinde bulunur. Bu durumda Sigortacı: a-) Limiti kabul eder, bu alıcılar da teminata dahil olur, b-) Alıcının finansal durumu nedeniyle daha düşük bir limit tahsis eder, c-) Limit başvurusunu reddeder.

 

Sigortalı yaptığı sigortalı sevkiyatları dönemsel olarak Sigorta Şirketine bildirir.

 

VIII- HASAR İŞLEMLERİ:

a-Vadesi Gelen Borç Bildirimi:

Alıcı fatura vadesi geldiği halde ödeme yapmaz ise, Sigortalı en geç özel şartlarda belirlenen süre içerisinde durumu Sigortacıya bildirir.

 

b-Müdahale Talebi:

Sigortalı, alıcının iflası halinde en geç 30 gün, diğer hallerde en geç sözleşmede belirtilen özel şartlarda yer alan süre içerisinde sigortacının müdahalesini ister.

                                                               Saygılarımla

Rate this item
(0 votes)
Last modified on Perşembe, 12 July 2018 22:36
Av. Kudret Çöçü

 Avukat Kudret Çöçü 1998 Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur.

1999 Yılından itibaren Ankara Barosuna bağlı olarak Çöçü Hukuk Bürosunda Yönetici olarak serbest avukatlık yapmaktadır. Ankara Barosu Staj Eğitim Merkezinde bir dönem eğitmenlik yapmış olan Kudret Çöçü, halen Ankara Tüm Emlakçılar odasında Hukuk Eğitmenliği yapmaktadır.

Kırıkkale Üniversitesi, M.E.B ve ATEM arasında ortak düzenlenen seminerlerde Gayrimenkul Hukuku Eğitmeni olarak görev almaktadır.
Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Hukuk Müşavirliği ve Ankara Tüm Emlakçılar Odası Hukuk Müşavirliği görevlerini eşzamanlı yürütmektedir.
Ayrıca Ankara’da bulunan Kurumsal Emlak firmalarında Remax, Coldwell Banker, Borsem, Turyap, Keller Williams, Net Global ve EPA gibi firmaların franchise hakkı sahibi firma ve kişilerin önemli bir kısmının hukuk müşavirliği görevini yapmaktadır.

Ankara Kentsel Dönüşüm ve İmar Kamulaştırma Derneği Genel Sekreterliği, Ankara Yenimahalle Müteahhitler Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Birleşik Müteahhitler Federasyonu , Tüketiciler Birliği, Mamak Atatürkçü Düşünce Derneği, Türkiye Kırıkkaleli İşadamları Derneği Başkan Yardımcılığı, Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Genel Sekreterliği Görevlerini sürdürmektedir.

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

SURVIVOR RUHU

13-05-2019 4417 Makaleler

reklam3

Çok Okunanlar

Engelli Asansörleri

Engelli Asansörleri

Mar 20, 2018 Rate: 0.00

AKSÖZ ASANSÖR

AKSÖZ ASANSÖR

Mar 20, 2018 Rate: 1.00

ARDA ASANSÖR

ARDA ASANSÖR

Mar 20, 2018 Rate: 0.00

Son Tweetler

den/dan Instagram
asansorvizyondergisi https://t.co/f5GeBz3Adp . . . . . . . #asansörvizyondergisi #asansor #asansör #lift… https://t.co/5sVVWPcm8Z
https://t.co/kxtlr5NAlO
https://t.co/32QFeb6hzd
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter

İçerik Galerisi

TÜRK EXIMBANK'TAN İHRACATÇILARA YENİ HİZMET

EMF MOTOR, GÜCÜNÜ YÜZDE 30, VERİMLİLİĞİNİ 4 PUAN ARTTIRDI

TİM BAŞKANI GÜLLE:  “PANDEMİDE KENETLENDİK, ŞİMDİ KANATLANMA ZAMANI”

WEE EXPO 2020,  ŞANGAY ULUSAL SERGİ ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN  YAPAY ZEKA DESTEKLİ  "KOLAY İHRACAT PLATFORMU"

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE BAŞARI ÖYKÜSÜ YAZARKEN UYGULANABİLECEK 7 ADIM

MİK-EL,  UV-DCM İLE KABİNLERDE KONTROLLÜ DEZENFEKSİYON SAĞLIYOR

VİRÜSE KARŞI YERLİ SESLİ ASANSÖR KONTROL KİTİ!

YANGIN, CAN VE MAL KAYBI RİSKİNE KARŞI KAÇAK AKIM RÖLESİ…