TOPLAM İŞ GÜCÜNÜN ÜÇTE BİRİ KADINLARDAN OLUŞUYOR

Bir çok konuda erkeklere göre dezavantajlı olan kadınlar, başta çalışma hayatı olmak üzere, ekonomi ve siyasette de geri planda kalıyorlar. İyi niyetli girişimlerle kadın ve gençlere yönelik verilen istihdam teşvikleri ve kadın girişimcilere verilen özel destekler de istihdama yönelik istatistiklerde çok fazla değişikliğe yol açmıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son yayınladığı verilere göre Türkiye genelinde 2017 yılı Kasım ayı itibarıyla işsizlik oranı yüzde 10.3 seviyesinde. Birçok alanda olduğu gibi istihdamda da kadınlar erkeklere göre daha dezavantajlı durumdalar. Nüfus içindeki oranları eşit olmasına rağmen, toplam işgücünün sadece üçte birine karşılık gelen 10 milyon 287 binini kadınlar oluşturuyor.

 

Kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 33.8, istihdam oranı ise yüzde 29.3 olarak hesaplanıyor. Buna karşılık erkeklerde yüzde 8.8 olan işsizlik, kadınlarda yüzde 13.4 seviyesinde. Üstelik kadınlarda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 17.4 olarak açıklandı. Başka bir ifade ile işgücüne dahil 10 milyon 287 bin kadından 8 milyon 904 bini istihdam edilirken, 1 milyon 383 bini işsiz.

 

Kadın istihdamının 2 milyon 382 bini tarım, 6 milyon 522 bini ise tarım dışı sektörde. İstihdam istatistiklerindeki dengesizlik işgücüne dahil olmama nedenlerinde de kendisini gösteriyor. Türkiye genelinde iş aramayan ancak iş bulsa çalışmaya hazır olduğunu belirtenlerin sayısı 2 milyon 219 bin. Bunların yüzde 59.4’ünü kadınlar oluşturuyor.

 

İşgücüne dahil olmayan toplam kadın sayısı 20 milyon 112 bin iken bunların yarısından fazlasına karşılık gelen 11 milyon 160 bini ev işleriyle uğraştığı için, 2 milyon 234 bini eğitim faaliyetinde bulunduğu için çalışmıyor.

 

Kadınların sadece yüzde

1.3’ü işveren konumunda

TÜİK’in girişimcilik istatistiklerine göre, çalışan kadınların yüzde 61.7’si ücretli/yevmiyeli olarak çalışırken, sadece yüzde 1.3’ü işveren konumunda. Kadınların yüzde 8.8’i kendi hesabına çalışırken, yüzde 26.3’ü de  ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor.

 

TÜİK eğitim seviyesine göre brüt ücretleri gösteren son araştırmayı 2014 yılı verilerini derleyerek yaptı. Buna göre erkeklerle kadınlar arasındaki ortalama brüt ücret birbirine çok yakın çıktı. Erkeklerde 2 bin 215 lira olan aylık brüt ücret, kadınlarda 2 bin 188 lira düzeyinde. Ancak eğitim seviyesi yükseldikçe kadınlarla erkeklerin aldıkları ücret arasındaki fark da artıyor.

 

Lise mezunlarında erkeklerin ortalama ücreti bin 755 lira iken, kadınlarda bin 576 lira. Yüksek okul ve üstünde ise erkeklerde 4 bin 296 lira, kadınlarda 3 bin 470 lira olarak tespit edildi.

 

Kadınların yüzde 62.4’ü mutlu

Bir çok istatistikte erkeklere göre daha dezavantajlı olan kadınlar, TÜİK’in mutluluk düzeyi araştırmasında göre erkeklere oranla daha mutlu olduklarını bildirdiler. Erkeklerin yüzde 53.6’sı, kadınların ise yüzde 62.4’ü mutlu olduğunu açıkladı. Kadınlar içinde mutluluk oranı en yüksek olan yaş grubu 65 ve üzeri (yüzde 66.1) iken evli kadınların yüzde 65.2 ile evli olmayan kadınlara göre (yüzde 55.8) daha mutlu oldukları ortaya çıktı.

 

Kadın profesörlerin oranı yüzde 43

Bu arada TÜİK’in Türkiye’de Kadın istatistiklerine göre ise kadınların oransal olarak nüfustaki paylarına göre en yakın temsil edildikleri alanlar üniversiteler oldu. 2016 sonu itibarıyla kadın profesörlerin oranı yüzde 43.1 oldu. Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre, şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın oranı 2002 yılında yüzde 14.4 iken, 2016’da yüzde 16.7’ye çıktı. Kadınların ortalama evlilik yaşı 24.6, erkeklerinki 27.7 olurken, 2016 yılında erkeklerin yüzde 15.2’si, kadınların yüzde 23.9’unun obez olduğu görüldü. Evli kadınların yüzde 65.2’si, evli olmayan kadınların ise yüzde 55.8’i mutlu olduğunu ifade etti. Ayrıca en az bir eğitim düzeyini tamamlayan kadınların oranı ise yüzde 82.8 olarak hesaplandı.

 

“81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi”

Diğer yandan Türkiye’nin kadın erkek eşitliğini il düzeyinde ölçmek ve illerin durumunu kadın eşitliği  açısından değerlendirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikaları tanımlamak amacıyla hazırlanan “81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi” isimli ilk çalışma, TEPAV tarafından 2014 yılında yayımlandı. Bu çalışma, ülke ölçeğinde ağırlıklı olarak 2011-2012 yılına ait veri kaynaklarını kullanarak; eşitsizlik düzeylerine göre illeri sıraladı. Çalışmanın ikinci versiyonu ise 2016 yılında yeniden düzenlendi. Bu yıl da TEPAV araştırmacılarından Asmin Kavas tarafından benzer yöntemlerle 2017 yılı verileri kullanılarak, “Karşılaştırmalarla 81 İl İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi 2018” hazırlandı. İstanbul, kadınların en güçlü olduğu il ve kadın erkek eşitliğinin en iyi olduğu il olma özelliğini 2012’den bu yana koruyor. Genel olarak ise Türkiye’de kadınların, ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin veriler son beş yıla kıyasla iyileşme gösteriyor. İl düzeyinde sağlık, belediye meclisinde kadın-erkek oranları, eğitim, işgücüne katılım olmak üzere dört temel göstergeden yararlanılarak 2015 yılına ait veriler kullanılarak oluşturulan bir önceki raporda, en eşitlikçi ilk 10 il sırasıyla İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara, Muğla, İzmir, Yalova, Bolu, Düzce ve Kocaeli iken; en eşitlikçi ikinci 10 il sırasıyla Rize, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Sinop, Denizli, Sakarya, Aydın, Antalya ve Tunceli’ydi. 2017 yılına ait veriler kullanılarak oluşturulan yeni raporda en eşitlikçi 10 il ise İstanbul, Rize, Ankara, Bursa, Tunceli, Bolu, Antalya, Eskişehir, Düzce ve Kocaeli olurken; iyileşme gösteren ikinci 10 il ise sırasıyla Artvin, Trabzon, İzmir, Tekirdağ, Yalova, ırklareli, Çanakkale, Sakarya, Sinop ve Muğla olarak belirlendi. Sıralamada en çok dikkat çeken illerden biri ise İzmir oldu. Bir önceki raporda 6. sırada yer alan İzmir, yeni raporda 7 sıra gerileyerek 13. sıraya yerleşti.

 

Belediye meclislerindeki

temsil edilme oranları

Çalışmaya göre İstanbul, 2012 ve 2016yıllarındaki birinciliğini yine korudu. İstanbul, Düzce, Kocaeli, Niğde ve Yozgat hariç diğer illerin cinsiyet eşitsizliği sıralamasındaki yerleri değişti. Bir önceki raporda eşitsizlik aralığının en çok açıldığı iller Bitlis, Muş, Yozgat, Niğde, Afyon, Siirt, Adıyaman, Elazığ, Aksaray ve Sivas’tı. Yeni raporda ise eşitsizlik aralığının en çok açıldığı Ağrı’yı, Afyon, Yozgat, Niğde, Muş, Iğdır, Bitlis, Kars, Siirt ve Ardahan izledi. İllerin sıralamalarında kadınlarla ilgili her bir göstergede yaşanan farklılaşma, sıralamayı etkilemekte, ancak bu değişimi en çok etkileyen, kadınların belediye meclisindeki temsil edilme oranlarında yaşanan farklılaşma oldu. Bu kapsamda, sağlık, eğitim ve istihdam göstergelerinde yaşanan değişim, temsil oranı kadar güçlü ve hızlı bir etki yaratamayabiliyor. 2017 verileriyle güncellenen yeni raporda kadınların belediye meclislerindeki temsil edilme oranlarının değişip değişmediği tekrar hesaplandı.

 

Bu çerçevede, 30 büyükşehir belediyesi, 51 il belediyesi, 519 büyükşehir ilçe belediyesi, 400 ilçe belediyesi ve 397 belde belediyesi olmak üzere toplam 1397 belediyenin belediye meclis üyelerinin yer aldığı web siteleri incelendi, bilgi erişimin olmadığı durumlarda da ilgili belediyelerle iletişim kurularak, 2017-2018 yıllarında belediye meclislerinde kadınların mevcut temsil oranları araştırıldı ve yeni rakamlarla tekrar güncellendi. Buna göre illerin eski ve yeni yerlerindeki değişimden en çok etkilenen illerden birisi Tunceli oldu.

 

Tunceli 20. sıradan 5. sıraya yükseldi ve kadın-erkek cinsiyet eşitliği aralığını düşürdü. Bu değişimde sağlık, istihdam ve eğitim verilerinde görülen iyileşmenin yanı sıra, kadınların belediye meclisindeki temsil edilme oranının yükselmesi çok etkili oldu. Iğdır ise 44. sıradan 76. sıraya düşerek kadın-erkek eşitlik aralığını artırdı. Iğdır’ın iki yıldaki değişimi incelendiğinde, kadınların sağlık ve istihdam göstergelerinde iyileşme yaşandığı, ancak belediye meclisindeki temsil edilme oranında ciddi bir düşüş olduğu gözlemlendi. Kadınların belediye meclis üye sayısındaki yaşanan bu düşüş, Iğdır’ın sıralamadaki yerini de düşürdü.

 

İstanbul, kadınların en güçlü olduğu il

2015 yılında olduğu gibi 2017 yılında da sadece kadınların güçlenme düzeylerine bakılarak, erkeklerle karşılaştırma yapılmadan sıralanarak oluşturulan kadın güçlenme endeksinde en güçlü il yine İstanbul olarak belirlendi. Yeni raporda İstanbul, Ankara, Antalya, Burdur, Samsun, Diyarbakır, Mardin ve Bingöl hariç diğerlerin güçlenme endeks sıralamasındaki yerleri değişti.

 

Bir önceki raporda, kadınların en güçlü olduğu ilk 10 il İstanbul, Ankara, Muğla, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Antalya, Eskişehir, Tunceli ve Kocaeli’ydi. 2017 verilerine göre İstanbul ve Ankara sıralamadaki yerlerini korurken, onları Bursa, Kocaeli, Rize, Eskişehir, Kırklareli, Antalya, Bolu ve Kırıkkale takip ediyor. 2016 raporunda, kadınların güçlenme endeksinde son sıralarda yer alan 10 il Muş, Ağrı, Bitlis, Siirt, Yozgat, Şanlıurfa, Adıyaman, Niğde, Şırnak, Afyon ve Aksaray’dı. 2018 raporunda ise son sıralarda yer alan iller Ağrı, Muş, Yozgat, Afyon, Bitlis, Iğdır, Şanlıurfa, Kars, Siirt ve Adıyaman oldu. Yerel düzeyde kadın  üçlenme endeksinde de sağlık, eğitim, istihdam göstergelerinin yanı sıra, ağırlık oranı en yüksek olan gösterge “kadın belediye meclis üyesi oranı”. Kadın güçlenme sıralamasında bu sene en radikal değişimi Aksaray, Karaman, Van, Bartın ve Şırnak yaşadı. Bu yaşanan değişimden en çok etkilenen illerden biri olan Aksaray bir önceki raporda kadın güçlenme sıralamasında 71. sıradayken yeni raporda 53. sıraya yükseldi. Bunda sağlık, istihdam ve eğitim verilerinde görülen iyileşmenin yanı sıra, kadınların belediye meclisindeki temsil oranının yükselmesi çok etkili olmuştur. Yine benzer şekilde belediye meclisindeki kadın üye oranında yaşanan düşüş de Aydın’ı 19. sıradan 35. sıraya düşürdü.

 

Türkiye genelinde iyileşme var

Yapılan çalışma, Türkiye’de kadınların, ekonomik ve sosyal durumlarına ilişkin verilerinde bir iyileşme olduğunu gösterdi. Ancak gene de sonuçlar, kadınların toplumsal yaşamdaki temsil edilme oranı göz önüne alındığında, arzu edilen noktada değil. Ancak 2012 ve 2015 sonuçlarını yorumlayan bir önceki karne çalışmasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde cinsiyet eşitsizliğindeki benzer tablo, 2017 yılı itibari ile kaybolmaya başladı; bu bölgelerde kadın-erkek cinsiyet eşitsizliği arasındaki uçurum daraldı.

 

Raporun sonuç kısmında, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülke geneline yayılması için yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğinin gözetilip gözetilmediğini ölçmek, sonuçları değerlendirmek ve çıkan sonuçlardan toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar geliştirilmesinin önemi vurgulanıyor.

 

Rapora göre yereli dönüştüren toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar geliştirmek için yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini ölçen çalışmaların yapılması gerekiyor. Ayrıca bu çalışmaların düzenli aralıklarla güncellenerek, bu eşitliği izlemek ve buna yönelik önlemler almanın gereği ifade ediliyor.

Rate this item
(0 votes)
Haber Servisi

Asansör Vizyon Haber Servisi

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Çok Okunanlar

Engelli Asansörleri

Engelli Asansörleri

Mar 20, 2018 Rate: 0.00

AKSÖZ ASANSÖR

AKSÖZ ASANSÖR

Mar 20, 2018 Rate: 1.00

ARDA ASANSÖR

ARDA ASANSÖR

Mar 20, 2018 Rate: 0.00

Son Tweetler

https://t.co/0cfns2Z2kz
https://t.co/PHF4u8Z7BK https://t.co/Y3m7vTM81F
RT @RHisarciklioglu: Bugünün küçük parmakları bir gün Türkiye’nin geleceğine imza atacaklar. TOBB ile Oda ve Borsalar olarak ihtiyaç sahibi…
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter

İçerik Galerisi

İNŞAAT SEKTÖRÜ & YERLİ ÜRETİM

BAKAN KURUM: İNŞAAT MALZEMELERİ %100 YERLİ OLACAK

“BİRLİĞİMİZİN TEMEL AMAÇLARINDAN BİRİ MÜTEAHHİTLERİMİZİN PROJELERİNDE YERLİ ÜRÜN KULLANIMINI TEŞVİK ETMEKTİR”

DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE YERLİ ÜRETİMİN DESTEKÇİSİYİZ

İTHAL EDİLEN ÜRÜNLERİN TAMAMINA YAKINI ÜLKEMİZDE ÜRETİLİYOR

BAŞKAN  YUSUF ATİK - YERLİ ÜRETİM TÜRKİYE ASFED'İN  ANA GÜNDEMİ

EKONOMİK  RENKLİ  ÇÖZÜMLER

DEVAS ASANSÖR

YERLİ ÜRÜNLERİN TERCİH EDİLMESİNE YÖNELİK OLARAK İTHAL ÜRÜNLERE EK VERGİLER GETİRİLEBİLİR