İmtiyaz Sahibi ve 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Özhan ŞEREFLİ

Genel Koordinatör
Meral ŞEREFLİ

 

Editör
Ferhat LEMLİOĞLU 

 

Görsel Yönetmen
Yasemin YÜCE

Teknik Müdür - Yazılım
Turhan AKCA

 

 

                                          YAYIN DANIŞMA KURULU                                    

Doç. Dr. Mahir DURSUN
Gazi Un. Tek. Fak. Elk. Elektronik Müh. Bolumu Öğr. Üyesi
Müfit ŞEKERCİ
Yönetim Danışmanı
M. Akif TEMELLİ
Makina Mühendisi - ASO Meclis Üyesi TOSYOV Ankara Başkanı
Mustafa TUTSAK
Elektrik Elektronik Müh. Kalitest Teknik Müdür / Baş Denetçi
Mustafa ŞAHİN
Birleşik İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkanı
Veli SARITOPRAK
Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı
Ali AÇIKGÖZ
Çalışma Ekonomisti & Yön. Danışmanı