İmtiyaz Sahibi ve 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Özhan ŞEREFLİ
Reklam Koordinatörü
Nurullah PİRECİ
 
Görsel Yönetmen
Meral ŞEREFLİ
 
Halkla İlişkiler Yönetmeni
Efsa PİRECİ
Teknik Müdür - Yazılım
Turhan AKCA
İdari İşler
ERKAN SÖNMEZ

 

                                          YAYIN DANIŞMA KURULU                                    

Doç. Dr. Mahir DURSUN
Gazi Un. Tek. Fak. Elk. Elektronik Müh. Bolumu Öğr. Üyesi
Müfit ŞEKERCİ
Yönetim Danışmanı
M. Akif TEMELLİ
Makina Mühendisi - ASO Meclis Üyesi TOSYOV Ankara Başkanı
Mustafa TUTSAK
Elektrik Elektronik Müh. Kalitest Teknik Müdür / Baş Denetçi
Mustafa ŞAHİN
Birleşik İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkanı
Veli SARITOPRAK
Türkiye Sanayici ve İşadamları Vakfı Başkanı
Ali AÇIKGÖZ
Çalışma Ekonomisti & Yön. Danışmanı