Makaleler

Makaleler (76)

Yazarlarımızın kaleme aldığı makaleler bu kategori altında yayınlanmaktadır.

Durgun başlayan 2019 yılının ikinci yarısı asansör sektöründe az da olsa bir toparlama gördük. Aslında 2019 yılına KDV indirimi, tapu harcı indirimi, ilk kez ev alacaklara devlet katkısının ve kredi kullanım tavanın artırılması gibi teşvik ve avantajlarla başladı. Fakat konut kredi faiz oranlarının yüzde 1,5 seviyesinde olması konut satışlarında müşterileri beklemeye itiyordu.

Engellilik ne demektir?
Bireylerin doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal, sosyal ve yaşın ilerlemesine bağlı olarak yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi ve kişiler” olarak ifade edilmektedir.

Mobbing, ne yazık ki günümüzde sıklıkla karşılaştığımız ve bir işyerinde çalışan herkesin kurban sıfatı taşıyabileceği bir kavram. Peki herbirimiz bu kadar risk altındayken, mobbingin ne olduğunu gerçekten biliyor muyuz?

Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalan bir ülke. Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en etkilisi deprem…

Günümüz, küresel rekabetin yoğun olduğu, teknolojik yeniliklerin ve dönüşümlerin hızla yaşandığı, doğa kaynaklarının azalması, çevre kirliliği gibi zorlu sorunların yaşandığı bir dünyamız var. Bugünün dünyasında iş yapma şekilleri, meslekler, üretim yapıları değişirken, bütün değişimin merkezinde yer alan İnsan da değişiyor.

Yetkinlik Nedir?
Yetkinlik; kişinin işteki rolü ile sorumluluklarının önemli bölümünü etkileyen, işteki performansı ile doğrudan bağlantılıdır.

Günümüzde çalışanlar, başarılı olabilmek için beceri-bilgi-tutum harmonisine çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. Özellikle yapay zekanın gelecekte istihdam üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, geleceğin çalışma şekli insan ya da makine değil, insan ve makine şeklinde olacaktır. Dolayısıyla gerek çalışanlar gerekse işverenler, fark yaratabilmek için yetkinlikler üzerinde odaklanmalıdır.
Değişim bu kadar hızlıyken iş dünyası için gereken yetkinlikler de farklılaşıyor. Bir iş pozisyonu son beş yılda bambaşka bir noktaya gelebiliyor, bu pozisyon için aranan adaylarda bambaşka yetkinlikler istenebiliyor.

Geleceğin İş Dünyası Yetkinlikleri
Dünya Ekonomik Forumu 2020 senesi için iş dünyasının çalışanlarından beklediği yetkinlikleri şu şekilde sıraladı:

* Karmaşık Problem Çözme
* Eleştirel Düşünme Yeteneği
* Yaratıcılık
* İnsan Yönetimi Yetkinliği
* Takım çalışması
* Duygusal Zeka
* Karar alırken objektif değerlendirme
* Hizmet Odaklılık
* Münazara Yetkinliği
* Bilişsel Esneklik

5 Kasım 2019’da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından “Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği” kongresi gerçekleştirilmiştir. Günümüzde tüm mesleklerde sunulan “dijital çağ okuryazarlığı, temel, bilimsel ve ekonomik teknoloji okuryazarlığı, dijital medya ve ortamların kullanılması, etkili iletişim, heterojen gruplarla etkileşim, büyük resim içinde davranabilme, esneklik ve uyum” gibi ana beceri ve kavramlar üzerinde durulmuştur.

İş dünyasının yatırımlarını sürdürmek ve geliştirmek için farklı donanımlara sahip işgücüne ihtiyaç duyulduğu, yükseköğretimde bu bilgileri ve yetkinlikleri edindirebilmek için etkin yapısal sistemleri ortaya koymak gerekliliği vurgulanmıştır.

Bilgi ve beceri sahibi olmak yeterli değil!...
Geleceğe hazır olmak için bireylerin, yaratıcı düşünme, yeni ürünler ve hizmetler geliştirme, yeni işler, yeni iş modelleri sunmak gibi becerilere sahip olması kaçınılmaz. Bunun yanı sıra inovasyonun gelişimi için işbirlikleri ve takım çalışması büyük önem taşıyor. Bireylerin, kurumların, toplumların tek başlarına başaramayacakları işler rekabet ile değil, işbirlikleri ile yaratılan sinerji ile çözümlenebiliyor.

Yetkinlik kavramı sadece bilgi ve becerilerin kazanılmasından daha fazlasını ifade ediyor; bilgi, beceri ve tutumların harekete geçirilmesi gerekmektedir.

Bunun için ise, sürekli öğrenen, meraklı, açık fikirli, fikirleri ile değer yaratabilen, işbirliğine açık ve uyumlu yetenekler gerekli.

Bugün kullandığımız teknolojik ürünler, dünün hayaliydi.
Merak ve hayal gücü yeni bilgi edinmenin ve harekete geçmenin kaynağıdır. Bir çocuk gibi sürekli meraklı olmak, yeni bilgiye sahip olmanın en keyifli ve verimli yoludur. Merak bilgiyi, bilgi ise yapabilme gücünü sağlar.

“Osmanlı döneminde Sultan 3. Ahmet tarafından yaptırılan ve dünyanın ilk denizaltısı olan ‘’Tahtelbahir’’ de bir hayal ve merak ürünüydü. 1719 yılında bir şölende halkın ilk kez gördüğü bu cismi tersane Baş Mimarı İbrahim Efendi tasarlamıştı. Suya dalıp çıkabilen cismin içinde 4-5 kişi saatlerce kalabiliyordu. 1719’da yapılan ve «Tahtelbahir» olarak adlandırılan bu cisim, dünyanın ilk denizaltısı olarak tarihe geçti.”

Einstein’ın “Hayal kurun, zordan kaçmayın, seyirci kalmayın” tavsiyesi ile hayali, bilgisi ve enerjisi bol bir yıl geçirmeniz dileğiyle…

Malatya’da maliye ve belediye ekiplerince yapılan ortak bir çalışma ile asansör bakım firmalarına sıkı denetimler yapılmaya başlandı.

Tüm çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uyulması esastır. 4857 Sayılı İş Kanununun 77. Maddesinde ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasasında taraf sorumlulukları belirtilmiştir.

İş yerinizde bir çalışan hayal edin: Her gün söylene söylene işe gelen, kendisine verilen işlerden şikayet eden, genel olarak performansı düşük, bütün günü masasında kişisel zevkleri için veya başka bir iş aramak için internette sörf yaparak ya da başka şirketlere CV göndererek geçiren, çay/kahve molalarını iple çeken, mesai bitimini sürekli saate bakarak takip eden ve o an geldiğinde koşar adımlarla ofisi terk eden… Bu kişi size çok mu tanıdık geliyor? Yoksa o siz misiniz? Merak etmeyin, hiç de yalnız değilsiniz.

ASFED Fuarlar ve Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu olarak bu yıl düzenlenen Interlift fuarında ülke sunumu görevini üstlendim.

Giriş olarak ASFED konusunda nasıl geliştiği bugün vardığı yapı ve faaliyetleri konusunda bilgi aktardım ve sunumun sonunda da ASFED için hazırlanmış olan tanıtım videomuzu gösterdim.

Ülke ekonomisinde çalışma isteği ve gerekli şartlara sahip olduğu halde iş arayıp da bulamayan 15 yaş ve daha yukarı yaştaki kişiler işsiz kabul edilmektedir.

Page 1 of 6
reklam3

Son Tweetler

den/dan Instagram
Az önce bir fotoğraf paylaştı https://t.co/6S77FEfcNG
https://t.co/wBYsY4dQRc
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. https://t.co/5pfeNlrAZl
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter