Erkan Lafcı

Erkan Lafcı

Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi
CPA - Independent Auditor

FUARLARIN ÖNEMİ

October 27, 2020

Ülke olarak zorluk ve sıkıntılar yaşadığımız bu günlerde, hükümet tarafından ekonomiye hız verecek adımlar atılmakta hemen hemen her sektöre teşvikler sunulmaktadır. İnşaat sektörüne yapılan bu teşvikler sayesinde asansör sektörü de canlılığını korumaktadır.

Tüm dünyaya adeta diz çöktüren Corona virüs (COVID-19), Türkiye’de de 11 Mart tarihinde görüldü. Salgının Türkiye’de ortaya çıkmasının ardından kendisinin ve çevresinin sağlığını korumak isteyenler, otoritelerin evde kal çağrısına uydu. Bazı iş yerleri geçici olarak kapanırken bazı iş yerleri uzaktan çalışma yöntemini tercih etti. Eğitim, bankacılık gibi nerdeyse tüm hizmetlerin elektronik ortamda ev konforunda gerçekleştirilmesiyle bugünün gerçekliği hızla değişti.

Koronavirüs sebebiyle faaliyetlerini durduran firmalar ‘Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanabilir.


Kısa çalışma ödeneği, işverenin haftalık çalışma sürelerini en az üçte bir oranında azaltması, faaliyetini tamamen ya da en az dört hafta süreyle durdurması hallerinde devreye alınıyor. Üçte bir oranında azaltması demek, 6 iş günü çalışmanın yapıldığı işyerinde 4 gün çalışma yapılmaması anlamına geliyor. Bu kapsamda da işçilere kısa çalışma ödeneği ödeniyor ve sağlık sigortası primleri karşılanıyor. Bunların hepsi de İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödeniyor.

Değerli dostlar ülke ekonomimiz üretim modeline geçmediği takdirde, ayağı yere basan üreterek büyüyen bir ülke olmaktan uzaklaşmaktayız.

Sürekli artan devlet harcamalarının ve cari açığımızı ‘Nasıl kapatırız?’ın yollarını arayan devlet adamları “Nereden vergi alırız?’ diye düşünmeye ve üretim modeline geçmemizin uzun zaman alacağından dolayı çareyi tüketim üzerinden yeni vergiler icat ederek arıyor. Kolay, hızlı ve günü kurtarmak adına bu yöntemi seçiyorlar.

Emeklilikte yaşa takılanlar seslerini hükümete duyurabilmek için 10 Şubat 2019’da Ankara’da buluştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşlarını aşağıda detaylı olarak yazdım.

7146 sayılı Yasa ile 25 yaş, 15 bin lira ve 21 günlük bedelli askerlik düzenlemesinden yaklaşık 1,4 milyon kişinin yararlanma imkânı olsa da halen yaklaşık 500 bin kişi başvuru yapmış durumda.

 

Bedelli kabul oldu olmasına ancak iş hayatında da önemli soruları beraberinde getirmiş oldu. Bu soru işaretlerine cevap vermeye çalışalım.

 

7146 sayılı Kanun gereğince, bedelli askerlikten yararlananlar 21 günlük temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından, memurlar aylıksız izinli, işçiler ise ücretsiz izinli sayılacaklar. Bedelli askerlik başvurusu yapan işçiler ve memurlar, kendilerine tebliğ edilen ve bedelli askerlik temel eğitimini yapacakları birliklerine teslim olmaları gereken tarihi içeren belgeyi işverene/çalıştıkları kuruma vererek ücretsiz izin alabilecekler.

 

Kanunun tanıdığı ücretsiz izin hakkı yerine yıllık izin kullanılabilir mi?

Gerek memurlar gerekse de işçiler tercih etmeleri halinde Kanunun verdiği ücretsiz izin hakkı yerine varsa mevcut yıllık izin sürelerini kullanarak 21 günlük bedelli askerlik yükümlülüğünü yerine getirebilirler.

 

İşveren, bedelli askerlik nedeniyle ücretsiz izin hakkını kullanan işçiyi işten çıkartabilir mi?

 

Bedelli askerlik nedeniyle ücretsiz izin hakkını kullanan işçi bu sebeple işveren tarafından işten çıkartılamaz. Çıkartılması halinde işveren hem kıdem tazminatı (1 yıldan fazla hizmet süresi varsa) hem de ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. Ayrıca bu durumda işçi, açacağı işe iade davası ile tekrar işe dönme hakkını kazanabilir.

 

Bedelli askerlik gerekçe gösterilerek işten ayrılma durumunda kıdem tazminatına hak kazanılır mı?

Muvazzaf askerlik ve bedelli askerlik birbirinden farklı değerlendirilmektedir. Bedelli askerlik, 21 günlük temel askeri eğitimi içeren bir düzenlemedir.

 

Bedelli askerlik düzenlemesi ile 1111 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 55’in 4. fıkrasında açıkça belirtilmiştir ki, bedelli askerler bu hizmetin yerine getirildiği süre boyunca çalıştıkları işyerlerinde ücretsiz izinli sayılacaklardır.

 

“Geçici Madde 55:

Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları işyeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız ve ücretsiz izinli sayılırlar.”

 

Buradan da anlaşılacağı üzere bedelli askerlerin kıdem tazminatı hak etmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bedelli askerlik nedeniyle işten ayrılan işçi istifa etmiş sayılacaktır. Muvazzaf askerlik hizmetinde olduğu gibi bir iş akdi feshi ve akabinde kıdem tazminatı hakkı olmayacaktır.

 

Geçici 55 böyle demektedir. Fakat 2011 de çıkan bedelli uygulamasında kıdem tazminatı ödenmişti ve Yargıtay kararlarına ödenebileceği yönündedir. Bu nedenlerden dolayı kıdem tazminatı konusuna bir netlik getirilmesi şarttır.

Bedelli askerlik süresince işçi adına SGK’ ya prim yatırılacak mı?

Bedelli askerlik süresince ücretsiz izinli sayılan işçiler adına prim yatırılmayacak. Dolayısıyla söz konusu 21 günlük süre emeklilik hesabında dikkate alınmayacak. Ayrıca işçiler için bu sürede GSS primi de yatırılmayacak. Ancak sağlık yardımlarından faydalanmak için son bir yıl içinde en az 30 gün GSS prim ödeme gün sayısının olması yeterli olduğundan asker ailesinin hastaneye gitmesi halinde bir sıkıntı yaşanmayacak.

 

Bedelli askerlik süresince memur işçi adına SGK’ ya prim yatırılacak mı?

Bedelli askerlik süresince aylıksız izinli sayılan memurlar adına uzun vadeli sigorta kolları prim yatırılmayacak. Dolayısıyla söz konusu 21 günlük süre emeklilik hesabında dikkate alınmayacak. Ancak aylıksız izin kullanan memurlar adına 21 gün boyunca GSS primi kurumlarınca yatırılmaya devam edilecek. Bu nedenle bedelli askerlik hizmetini yapmaya giden eşi veya babası üzerinden sağlık hizmeti alan kişiler bu süre boyunca sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecek.

 

Bedelli askerlik süresinde ücretsiz izin yerine yıllık izin kullananların SGK primleri ödenecek mi?

Yıllık izin kullanan çalışanların primleri yatırılmaya devam eder. Dolayısıyla bu süreler emeklilik hesabında da dikkate alınır. Ayrıca bu sürelerde GSS primleri de yatırılmaya devam eder.

 

Bedelli askerlikte geçen süreler borçlanılabilir mi?

Ücretsiz izinli sayılan 21 günlük bedelli askerlikte geçen süreler için uzun vadeli sigorta primi yatırılmayacak. Ancak daha sonra sigortalının istemesi halinde bu süreler borçlanılabilir ve primi ödenebilir. Emeklilik şartlarından yaşın sınırının doldurulması ve prim eksiği olması durumunda bu yola başvurulması gayet mantıklı.

 

Bedelli askerlik bittikten sonra ne zaman işe başlanmalı?

Bedelli askerlik süresi bittikten sonra çalışanlar derhal işe başlamak zorunda. Ayrıca, memurlar için bedelli askerlikte geçen aylıksız izin süresinin bitimini izleyen on gün içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılıyor.

 

İşçilerde ise ücretsiz izin süresi bittikten sonra işe başlanılmaması halinde işverenin devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesini fesih hakkı ortaya çıkıyor.

 

Yıllardır büyük bir kanayan yara halini alan emeklilikte yaşa takılan yüz binlerce vatandaş bu konuda bir adım atılmasını bekliyor. Muhalefet partileri bu konuda girişimlerde bulunmaya başladı. 

İmar Barışı Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, imar barışı kapsamında alınacak ‘Yapı Kayıt Belgesi’ne ilişkin usul ve esaslar düzenledi. Peki, imar barışına kimler başvurabilecek? Kimler başvuramayacak? İmar barışı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak? İmar barışı için ne kadar bedel ödenmesi gerekecek? İşte merak edilen tüm soruların yönetmelikteki yanıtı;

Vergi incelemesi yapılmayacak Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlandı.

 Mülk sahiplerinin sahip olduğu mülklerin yenilenme işlemleri, kendiliğinden kat karşılığı inşaat işlemleri ile olabileceği gibi, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun 73 üncü maddesi uyarınca kentsel dönüşüm kapsamında veya 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve buna ilişkin mevzuat kapsamında yapılabilmektedir.

Page 1 of 2
reklam3

Son Tweetler

https://t.co/0cfns2Z2kz
https://t.co/PHF4u8Z7BK https://t.co/Y3m7vTM81F
RT @RHisarciklioglu: Bugünün küçük parmakları bir gün Türkiye’nin geleceğine imza atacaklar. TOBB ile Oda ve Borsalar olarak ihtiyaç sahibi…
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter