Rasime Sazak

Rasime Sazak

İnsan Kaynakları Uzmanı

Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan korona virüsü bütün dünyada hayatı etkilemeye devam ediyor. 100’den fazla ülkede görülen virüs ile dünya, tüm zamanların en büyük salgın tehditlerinden biriyle karşılaştı. Devletler, bu salgını asgari zararla atlatmak için toplumsal yaşamdan ekonomiye kadar bir dizi önlemler alıyor.

Günümüz, küresel rekabetin yoğun olduğu, teknolojik yeniliklerin ve dönüşümlerin hızla yaşandığı, doğa kaynaklarının azalması, çevre kirliliği gibi zorlu sorunların yaşandığı bir dünyamız var. Bugünün dünyasında iş yapma şekilleri, meslekler, üretim yapıları değişirken, bütün değişimin merkezinde yer alan İnsan da değişiyor.

Yetkinlik Nedir?
Yetkinlik; kişinin işteki rolü ile sorumluluklarının önemli bölümünü etkileyen, işteki performansı ile doğrudan bağlantılıdır.

Günümüzde çalışanlar, başarılı olabilmek için beceri-bilgi-tutum harmonisine çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. Özellikle yapay zekanın gelecekte istihdam üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, geleceğin çalışma şekli insan ya da makine değil, insan ve makine şeklinde olacaktır. Dolayısıyla gerek çalışanlar gerekse işverenler, fark yaratabilmek için yetkinlikler üzerinde odaklanmalıdır.
Değişim bu kadar hızlıyken iş dünyası için gereken yetkinlikler de farklılaşıyor. Bir iş pozisyonu son beş yılda bambaşka bir noktaya gelebiliyor, bu pozisyon için aranan adaylarda bambaşka yetkinlikler istenebiliyor.

Geleceğin İş Dünyası Yetkinlikleri
Dünya Ekonomik Forumu 2020 senesi için iş dünyasının çalışanlarından beklediği yetkinlikleri şu şekilde sıraladı:

* Karmaşık Problem Çözme
* Eleştirel Düşünme Yeteneği
* Yaratıcılık
* İnsan Yönetimi Yetkinliği
* Takım çalışması
* Duygusal Zeka
* Karar alırken objektif değerlendirme
* Hizmet Odaklılık
* Münazara Yetkinliği
* Bilişsel Esneklik

5 Kasım 2019’da Yüksek Öğretim Kurulu tarafından “Geleceğin Meslekleri, Mesleklerin Geleceği” kongresi gerçekleştirilmiştir. Günümüzde tüm mesleklerde sunulan “dijital çağ okuryazarlığı, temel, bilimsel ve ekonomik teknoloji okuryazarlığı, dijital medya ve ortamların kullanılması, etkili iletişim, heterojen gruplarla etkileşim, büyük resim içinde davranabilme, esneklik ve uyum” gibi ana beceri ve kavramlar üzerinde durulmuştur.

İş dünyasının yatırımlarını sürdürmek ve geliştirmek için farklı donanımlara sahip işgücüne ihtiyaç duyulduğu, yükseköğretimde bu bilgileri ve yetkinlikleri edindirebilmek için etkin yapısal sistemleri ortaya koymak gerekliliği vurgulanmıştır.

Bilgi ve beceri sahibi olmak yeterli değil!...
Geleceğe hazır olmak için bireylerin, yaratıcı düşünme, yeni ürünler ve hizmetler geliştirme, yeni işler, yeni iş modelleri sunmak gibi becerilere sahip olması kaçınılmaz. Bunun yanı sıra inovasyonun gelişimi için işbirlikleri ve takım çalışması büyük önem taşıyor. Bireylerin, kurumların, toplumların tek başlarına başaramayacakları işler rekabet ile değil, işbirlikleri ile yaratılan sinerji ile çözümlenebiliyor.

Yetkinlik kavramı sadece bilgi ve becerilerin kazanılmasından daha fazlasını ifade ediyor; bilgi, beceri ve tutumların harekete geçirilmesi gerekmektedir.

Bunun için ise, sürekli öğrenen, meraklı, açık fikirli, fikirleri ile değer yaratabilen, işbirliğine açık ve uyumlu yetenekler gerekli.

Bugün kullandığımız teknolojik ürünler, dünün hayaliydi.
Merak ve hayal gücü yeni bilgi edinmenin ve harekete geçmenin kaynağıdır. Bir çocuk gibi sürekli meraklı olmak, yeni bilgiye sahip olmanın en keyifli ve verimli yoludur. Merak bilgiyi, bilgi ise yapabilme gücünü sağlar.

“Osmanlı döneminde Sultan 3. Ahmet tarafından yaptırılan ve dünyanın ilk denizaltısı olan ‘’Tahtelbahir’’ de bir hayal ve merak ürünüydü. 1719 yılında bir şölende halkın ilk kez gördüğü bu cismi tersane Baş Mimarı İbrahim Efendi tasarlamıştı. Suya dalıp çıkabilen cismin içinde 4-5 kişi saatlerce kalabiliyordu. 1719’da yapılan ve «Tahtelbahir» olarak adlandırılan bu cisim, dünyanın ilk denizaltısı olarak tarihe geçti.”

Einstein’ın “Hayal kurun, zordan kaçmayın, seyirci kalmayın” tavsiyesi ile hayali, bilgisi ve enerjisi bol bir yıl geçirmeniz dileğiyle…

Ülke ekonomisinde çalışma isteği ve gerekli şartlara sahip olduğu halde iş arayıp da bulamayan 15 yaş ve daha yukarı yaştaki kişiler işsiz kabul edilmektedir.

Cemreler düştü havaya, suya ve toprağa. Bahar geldi. Doğanın canlanışı, açan çiçeklerin kokusu, ağaçların yeşile bürünmesi, kuş seslerinin oyun oynayan çocukların seslerine karışması, duyularımıza hitap ederken, manevi olarak da enerji veriyor. Doğadaki bu canlanma aklıma ‘YENİLENME’ kelimesini getirdi.

SURVIVOR RUHU

December 16, 2019

Merakla beklenen takımların belirlenmesinden sonra, Survivor programı başladı. Heyecanı yüksek yarışlar, destek çığlıkları, kaybedildiğinde yapılan eleştiriler, dökülen gözyaşları, kazanıldığında sarılmalarla, 3 ay boyunca ekran başında olacaklarımız vardır.

SURVIVOR RUHU

May 13, 2019

Merakla beklenen takımların belirlenmesinden sonra, Survivor programı başladı. Heyecanı yüksek yarışlar, destek çığlıkları, kaybedildiğinde yapılan eleştiriler, dökülen gözyaşları, kazanıldığında sarılmalarla, 3 ay boyunca ekran başında olacaklarımız vardır.

Yıllardır birlikte çalıştığınız personelinizin ve ekip arkadaşınızın bir gün istifa dilekçesi ile karşılaştığınızda “NEDEN” sorusu zannedersem önce kendimize sorduğumuz bir sorudur.

Mülakat sürecinin tamamlanıp, işe başlama tarihinin geldiği gün gerek şirket yöneticisi gerekse çalışan için bir yolculuk başlamaktadır. Bu yolculukta ortaya çıkacak olan ise; Şirketin beklentileri ve çalışanın yeteneklerinin buluşması ile ‘ÇALIŞAN-ŞİRKET Uyumu’dur.

Rasime SAZAK

Merih Asansör

Genel Müdür Yardımcısı

Her geçen zaman içerisinde dünya nüfusu daha da artmakta, kentler dönüşmekte ve yapılar gelişmektedir. Bu bağlamda da sürdürülebilir şehir çözümü olarak çok katlı, yüksek binalar karşımıza çıkmaktadır. Kentlerin ve binaların dönüşümü ile birlikte asansör sektörü de büyük bir değişim sürecine girmiştir. Modern ve büyük dünya şehirlerinin mimarisini oluşturan devasa gökdelenler, rezidanslar, toplu konutlar vb. yapılar varoluşunu gelişen asansör teknolojisine borçlu. Binalar her gün daha da yükseğe ulaşırken, asansör firmaları da güvenilir ve konforlu yolculuğu sağlayacak yüksek teknolojili asansörler üretmektedir.

 

Günümüzün en önemli modern ulaşım arterlerinden biri olan asansör, mühendislik sistemi üzerine kuruludur. Yüksek teknolojilerle asansör üretmek, tasarlamak ve geliştirmek için sektörün ciddi anlamda mühendislik çalışmalarına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu noktada da sektör Ar-Ge faaliyetleriyle desteklenmelidir. 

 

Geleceğin asansörleri ve

mühendislerin rolü ne olacak?

Günümüzde dünya nüfusunun yarısında fazlası kentlerde yaşıyor. Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu araştırmanın sonucuna göre 2050 yılına kadar dünyadaki on kişiden yedisinin hayatını şehirlerde sürdüreceğini tahmin edilmektedir.

Kentlerde yaşanacak olacak bu artış gelecek dönemde akıllı, yüksek hızlı, çevre dostu ve yüksek dayanıklılık gereksinimlerinin tamamını sağlayan yatay ve dikey asansörler ön plana çıkacağının habercisidir. Buna ek olarak değişim, güvenlik, konfor, enerji verimliliği gibi konular asansör sektöründe mühendisliğin önemini gittikçe arttırmaktadır. Sektör tamamen mühendisler tarafından var olacak ve yine mühendisler tarafından ileriye taşınacaktır. Bu yüzden asansör sektöründe icra edilen bu mühendisliğin dalının, tanımını ve konumunu belirlenmelidir.

 

 Her mühendis asansör

sektöründe çalışabilir mi?

Ülkemizde asansör sektörü, aksam imalatı, montaj, bakım ve onarım olmak üzere üç ana kolda faaliyet göstermektedir.

 

Sektörde fiilen icra edilen mühendislik dallarının başında Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği gelmektedir. Özellikle geleneksel mühendislik dallarının biriyle sınırlanamayan, birden fazla dalı kapsayan asansör sektörünün gelişimi, kendi içinde mühendislik disiplinini doğurmuştur: “Asansör Mühendisliği”

 

Asansör Mühendisliği sektör içerisinde yaklaşık son 10 yıldır tartışılmaktadır. Ülkemizde Asansör Mühendisliği dalının tanımı ve konumu hala belirlenmemişken, ABD Florida Eyaleti bunu belirlemiştir. Öncelikle Asansör Mühendisi unvanına sahip olmak isteyen mühendislerin Makine Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği branşından lisans diplomasıyla mezun olması ve daha sonrasında belirlenmiş prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

 

Asansör mühendisliği ayrı bir mühendislik disiplini

olabilir mi?

Gündelik hayat içerisinde bireylerin dikey ulaşımda sıklıkla tercih ettiğini asansörler, tasarımdan imalatına, imalatından bakımına, bakımından periyodik kontrolüne kadar tüm süreçlerinde mühendislik bilgisine ihtiyaç duyulan bir uzmanlık alanıdır.

 

Ülkemizde mevcut mevzuat ve standartlar açısından bakıldığında;

- Asansör avan ve tatbikat projelerinin hazırlanması

- Asansörlerin temel özelliklerinin belirlenmesi ve kuyu yerleşim planının hazırlanması

- Asansör aksamları üretiminde yönetmelikler ve standartlara uygunluk, ürünün ilgili temel gereklere uygunluğunu gösteren bilgileri içeren bir teknik dosya hazırlanması

- A-tipi muayene kuruluşu tarafından kontrol edilmesi

- Asansör montaj aşaması ve montaj sonrası ruhsat alabilmesi için uygunluk ve sağlamlık kontrollerinin yapılması

- Periyodik kontrol ve muayenelerinin yapılması

- Eski asansörlerin tescil işlemleri, revizyonlarda gerekli uygunluk ve kontrol testlerinin yapılması

- Asansör üretim, montaj, bakım ve onarım süreçlerinde iş güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.

 

İş alanları nedeniyle Asansör Mühendisliği, stratejik bir konum kazanmıştır.  Ama en önemli ve üzerinde ciddi yatırımlar yapılması gereken diğer bir alan da Ar-Ge çalışmalarıdır. Sektör içerisinde eğitim ve istihdamın bir arada dönüşmesi gerekmektedir.

 

Bu noktada Asansör Mühendisliği alanı da kendi içinde branşlar ve uzmanlaşma alanları oluşturacaktır. Kendi içerisinde üretim mühendisliği, montaj mühendisliği, bakım ve onarım mühendisliği vb. gibi alt mühendislik dallarını oluşturacaktır.

YETKİN MÜHENDİSLİK

İlk kez İsveçli bir psikolog tarafından sunulan ve daha sonra Malcolm Gladwell’in Outliers’ında meşhur olan “10.000 saat kuralı”, yeteneğin geliştirilebilmesi için en az 10,000 saat pratik yapmak gerektirdiğini belirtiyor. Yani bir işte yeterince iyi olmak istiyorsanız bu uğurda en az 10.000 saatinizi harcamalısınız!

 

Bu teoriye katılanlar kadar, itiraz edip, eleştirenlerde olmuştur. Ancak teoride belirtilen 10.000 saat kuralı belirli bir alanda uzmanlaşmak için ne kadar çok zaman ve emek verilmesi gerektiğini belirten bir metafordur. Asıl üzerinden durulması gereken kuşkusuz bilgi, beceri ve tecrübenin arttırılması ve geliştirilmesidir.

 

Yetkin (Profesyonel, Sertifikalı) Mühendislik, ülkemizde yaygın olarak tartışılmaya başlanan, birçok ülkede farklı modellerle uygulanan bir kavram olup; mühendislerin bilgi düzeyini, deneyim birikimini, teknik düzeyini sürekli geliştirmelerini sağlamaya yönelik çözümlerden biri olarak görülmektedir.

 

Mühendislik ürünü olan asansörler için; yaklaşımlar ve uygulamalarda farklılıkların giderilmesi için mesleki uzmanlaşma şarttır.

 

Geleceğin kazanılması için de insan niteliğinin geliştirilmesi ön şart. Günümüzde artık eğitimli olmak, mühendis olmak yetmiyor, uzmanlaşmak gerekiyor.

Ahmet Bey, işe başlayalı 3 gün olmuştu ki, bir sabah sekreter tarafından eline bir tebligat tutuşturuldu. Tebligatta, 2 yıl önce işten ayrılan bir kaynak ustasının iş kazası nedeniyle açtığı dava bildiriliyordu. İşte o günden itibaren şirketin depolarında tozlu raflarda bir dosya aramaya başladı Ahmet Bey. Bu personele ait “özlük dosyası”nı bulması gerekiyordu.

Page 1 of 2
reklam3

Son Tweetler

https://t.co/0HYiCqffwA
https://t.co/ALozO7UtoC
RT @IPEKUMUTDUNYASI: #DMDyibirlikteduyuralım çocuklarımız için mücadeleye devam @FOXTurkiye @FOXhaber @ShowTV @startv https://t.co/mXH8VO0o…
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter