Rasime Sazak

Rasime Sazak

İnsan Kaynakları Uzmanı

Ülke ekonomisinde çalışma isteği ve gerekli şartlara sahip olduğu halde iş arayıp da bulamayan 15 yaş ve daha yukarı yaştaki kişiler işsiz kabul edilmektedir.

Cemreler düştü havaya, suya ve toprağa. Bahar geldi. Doğanın canlanışı, açan çiçeklerin kokusu, ağaçların yeşile bürünmesi, kuş seslerinin oyun oynayan çocukların seslerine karışması, duyularımıza hitap ederken, manevi olarak da enerji veriyor. Doğadaki bu canlanma aklıma ‘YENİLENME’ kelimesini getirdi.

SURVIVOR RUHU

December 16, 2019

Merakla beklenen takımların belirlenmesinden sonra, Survivor programı başladı. Heyecanı yüksek yarışlar, destek çığlıkları, kaybedildiğinde yapılan eleştiriler, dökülen gözyaşları, kazanıldığında sarılmalarla, 3 ay boyunca ekran başında olacaklarımız vardır.

SURVIVOR RUHU

May 13, 2019

Merakla beklenen takımların belirlenmesinden sonra, Survivor programı başladı. Heyecanı yüksek yarışlar, destek çığlıkları, kaybedildiğinde yapılan eleştiriler, dökülen gözyaşları, kazanıldığında sarılmalarla, 3 ay boyunca ekran başında olacaklarımız vardır.

Yıllardır birlikte çalıştığınız personelinizin ve ekip arkadaşınızın bir gün istifa dilekçesi ile karşılaştığınızda “NEDEN” sorusu zannedersem önce kendimize sorduğumuz bir sorudur.

Mülakat sürecinin tamamlanıp, işe başlama tarihinin geldiği gün gerek şirket yöneticisi gerekse çalışan için bir yolculuk başlamaktadır. Bu yolculukta ortaya çıkacak olan ise; Şirketin beklentileri ve çalışanın yeteneklerinin buluşması ile ‘ÇALIŞAN-ŞİRKET Uyumu’dur.

Rasime SAZAK

Merih Asansör

Genel Müdür Yardımcısı

Her geçen zaman içerisinde dünya nüfusu daha da artmakta, kentler dönüşmekte ve yapılar gelişmektedir. Bu bağlamda da sürdürülebilir şehir çözümü olarak çok katlı, yüksek binalar karşımıza çıkmaktadır. Kentlerin ve binaların dönüşümü ile birlikte asansör sektörü de büyük bir değişim sürecine girmiştir. Modern ve büyük dünya şehirlerinin mimarisini oluşturan devasa gökdelenler, rezidanslar, toplu konutlar vb. yapılar varoluşunu gelişen asansör teknolojisine borçlu. Binalar her gün daha da yükseğe ulaşırken, asansör firmaları da güvenilir ve konforlu yolculuğu sağlayacak yüksek teknolojili asansörler üretmektedir.

 

Günümüzün en önemli modern ulaşım arterlerinden biri olan asansör, mühendislik sistemi üzerine kuruludur. Yüksek teknolojilerle asansör üretmek, tasarlamak ve geliştirmek için sektörün ciddi anlamda mühendislik çalışmalarına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu noktada da sektör Ar-Ge faaliyetleriyle desteklenmelidir. 

 

Geleceğin asansörleri ve

mühendislerin rolü ne olacak?

Günümüzde dünya nüfusunun yarısında fazlası kentlerde yaşıyor. Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu araştırmanın sonucuna göre 2050 yılına kadar dünyadaki on kişiden yedisinin hayatını şehirlerde sürdüreceğini tahmin edilmektedir.

Kentlerde yaşanacak olacak bu artış gelecek dönemde akıllı, yüksek hızlı, çevre dostu ve yüksek dayanıklılık gereksinimlerinin tamamını sağlayan yatay ve dikey asansörler ön plana çıkacağının habercisidir. Buna ek olarak değişim, güvenlik, konfor, enerji verimliliği gibi konular asansör sektöründe mühendisliğin önemini gittikçe arttırmaktadır. Sektör tamamen mühendisler tarafından var olacak ve yine mühendisler tarafından ileriye taşınacaktır. Bu yüzden asansör sektöründe icra edilen bu mühendisliğin dalının, tanımını ve konumunu belirlenmelidir.

 

 Her mühendis asansör

sektöründe çalışabilir mi?

Ülkemizde asansör sektörü, aksam imalatı, montaj, bakım ve onarım olmak üzere üç ana kolda faaliyet göstermektedir.

 

Sektörde fiilen icra edilen mühendislik dallarının başında Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği gelmektedir. Özellikle geleneksel mühendislik dallarının biriyle sınırlanamayan, birden fazla dalı kapsayan asansör sektörünün gelişimi, kendi içinde mühendislik disiplinini doğurmuştur: “Asansör Mühendisliği”

 

Asansör Mühendisliği sektör içerisinde yaklaşık son 10 yıldır tartışılmaktadır. Ülkemizde Asansör Mühendisliği dalının tanımı ve konumu hala belirlenmemişken, ABD Florida Eyaleti bunu belirlemiştir. Öncelikle Asansör Mühendisi unvanına sahip olmak isteyen mühendislerin Makine Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği branşından lisans diplomasıyla mezun olması ve daha sonrasında belirlenmiş prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

 

Asansör mühendisliği ayrı bir mühendislik disiplini

olabilir mi?

Gündelik hayat içerisinde bireylerin dikey ulaşımda sıklıkla tercih ettiğini asansörler, tasarımdan imalatına, imalatından bakımına, bakımından periyodik kontrolüne kadar tüm süreçlerinde mühendislik bilgisine ihtiyaç duyulan bir uzmanlık alanıdır.

 

Ülkemizde mevcut mevzuat ve standartlar açısından bakıldığında;

- Asansör avan ve tatbikat projelerinin hazırlanması

- Asansörlerin temel özelliklerinin belirlenmesi ve kuyu yerleşim planının hazırlanması

- Asansör aksamları üretiminde yönetmelikler ve standartlara uygunluk, ürünün ilgili temel gereklere uygunluğunu gösteren bilgileri içeren bir teknik dosya hazırlanması

- A-tipi muayene kuruluşu tarafından kontrol edilmesi

- Asansör montaj aşaması ve montaj sonrası ruhsat alabilmesi için uygunluk ve sağlamlık kontrollerinin yapılması

- Periyodik kontrol ve muayenelerinin yapılması

- Eski asansörlerin tescil işlemleri, revizyonlarda gerekli uygunluk ve kontrol testlerinin yapılması

- Asansör üretim, montaj, bakım ve onarım süreçlerinde iş güvenliğinin sağlanması gerekmektedir.

 

İş alanları nedeniyle Asansör Mühendisliği, stratejik bir konum kazanmıştır.  Ama en önemli ve üzerinde ciddi yatırımlar yapılması gereken diğer bir alan da Ar-Ge çalışmalarıdır. Sektör içerisinde eğitim ve istihdamın bir arada dönüşmesi gerekmektedir.

 

Bu noktada Asansör Mühendisliği alanı da kendi içinde branşlar ve uzmanlaşma alanları oluşturacaktır. Kendi içerisinde üretim mühendisliği, montaj mühendisliği, bakım ve onarım mühendisliği vb. gibi alt mühendislik dallarını oluşturacaktır.

YETKİN MÜHENDİSLİK

İlk kez İsveçli bir psikolog tarafından sunulan ve daha sonra Malcolm Gladwell’in Outliers’ında meşhur olan “10.000 saat kuralı”, yeteneğin geliştirilebilmesi için en az 10,000 saat pratik yapmak gerektirdiğini belirtiyor. Yani bir işte yeterince iyi olmak istiyorsanız bu uğurda en az 10.000 saatinizi harcamalısınız!

 

Bu teoriye katılanlar kadar, itiraz edip, eleştirenlerde olmuştur. Ancak teoride belirtilen 10.000 saat kuralı belirli bir alanda uzmanlaşmak için ne kadar çok zaman ve emek verilmesi gerektiğini belirten bir metafordur. Asıl üzerinden durulması gereken kuşkusuz bilgi, beceri ve tecrübenin arttırılması ve geliştirilmesidir.

 

Yetkin (Profesyonel, Sertifikalı) Mühendislik, ülkemizde yaygın olarak tartışılmaya başlanan, birçok ülkede farklı modellerle uygulanan bir kavram olup; mühendislerin bilgi düzeyini, deneyim birikimini, teknik düzeyini sürekli geliştirmelerini sağlamaya yönelik çözümlerden biri olarak görülmektedir.

 

Mühendislik ürünü olan asansörler için; yaklaşımlar ve uygulamalarda farklılıkların giderilmesi için mesleki uzmanlaşma şarttır.

 

Geleceğin kazanılması için de insan niteliğinin geliştirilmesi ön şart. Günümüzde artık eğitimli olmak, mühendis olmak yetmiyor, uzmanlaşmak gerekiyor.

Ahmet Bey, işe başlayalı 3 gün olmuştu ki, bir sabah sekreter tarafından eline bir tebligat tutuşturuldu. Tebligatta, 2 yıl önce işten ayrılan bir kaynak ustasının iş kazası nedeniyle açtığı dava bildiriliyordu. İşte o günden itibaren şirketin depolarında tozlu raflarda bir dosya aramaya başladı Ahmet Bey. Bu personele ait “özlük dosyası”nı bulması gerekiyordu.

Yakın zamanda idari kadrolardan birinde istihdam edilmek üzere kadın bir aday ile mülakatımız vardı. Daha önce çalıştığı işyerlerinden birinden memnun olduğunu söylemesine rağmen ayrılmıştı.

Arabuluculuk

January 09, 2017

25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Mahkemeleri Kanunu ile çalışma hayatımıza “Arabuluculuk” kavramı yasal olarak girmiş bulunmaktadır. Arabuluculuk sistemi; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri en etkin yöntem olarak kabul edilmektedir.

reklam3

Son Tweetler

Yeni sayımız dağıtımda... https://t.co/d3MTwuT2wo
den/dan Instagram
Yeni sayımız yolda... https://t.co/VJMxkCluG4
16-18 Mart 2020'de Cezayir'deyiz https://t.co/MA2iaImwPi
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter