KOSGEB veri tabanına kayıtlı tüm firmaların yararlanabileceği destekler sunmaktadır.

KOSGEB, ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini arttırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek üzere KOSGEB veri tabanına kayıtlı tüm firmaların yararlanabileceği destekler sunmaktadır.

 

Genel destek programı kapsamında 15 destek kaleminde toplam 940 bin TL’lik bir bütçe KOBİ’lerin kullanımına sunulmuştur. Bu bütçeden bölgesel olarak 1.bölge %50, 2, 3 ,4.bölgeler %60, 5,6,7.bölgeler de  %70 oranında desteklenmektedir.

 

Genel destek programı her işletme içim 3 yıldır. 3 yılda bir bütçe yeniden başlatılabilmektedir. Peki bu 15 adet destek kalemleri nelerdir? Aşağıda kısaca ona da değinelim.

 

-Yurt içi fuar desteği

Bu destek, KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak fuarlarda, fuar organizatör kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.

 

Destek üst limiti:

-Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 150 (yüz elli) TL/m²,

 

-Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 100 (yüz) TL/m²’dir.

 

Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir. Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 (yüz) m²’ye kadar arttırılabilir. Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, fuar başlama tarihinden en geç 3 iş günü öncesine kadar başvuru yapması esastır. Program süresince desteğin üst limiti 45 bin TL’dir.

 

-Yurt dışı iş gezisi desteği

İşletmelerin, uluslararası işbirliklerinin temin edilmesi veya arttırılması, yeni teknik, teknoloji ve sektörel gelişmelerin takip edilmesi amacıyla organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi programlarına katılmalarına destek verilir. Bu destek; KOSGEB birimleri veya meslek kuruluşları tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programlarında işletme temsilcilerinin;

 

-Konaklama giderlerini,

 

-Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),

 

-Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili diğer giderlerini (tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş ücretleri, toplantı-organizasyon giderleri) kapsar.

 

Her bir yurt dışı iş gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı; Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri (Bağımsız Samoa Devleti, Brunei Darussalam, Cook Adaları, Doğu Timor, Endonezya, Fiji Cumhuriyeti, Filipinler, Güney Kore, Japonya, Kamboçya, Kiribati, Kuzey Kore, Laos, Malezya, Marshall Adaları, Myanmar, Nauru, Singapur, Solomon Adaları, Palau, Papua Yeni Gine, Tayland) için 5bin TL, Çin Halk Cumhuriyeti dahil diğer ülkeler için 3bin TL’dir.Yurt dışı iş gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için başvuru esnasında KOSGEB veri tabanına kayıtlı en az 10 işletmenin programda yer alması gerekir. Ancak organizasyona katılacak olan tüm işletmelerin yurt dışı iş gezisi desteğinden yararlanmaları şartı yoktur. Yurt dışı iş gezisine katılacak işletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.Program süresince desteğin üst limiti 20bin TL’dir.

 

-Tanıtım desteği

İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.

 

Bu destek;

- Ürün kataloğu giderlerini,

- Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini,

- Web/Mobil Tabanlı tanıtım giderleri kapsar.

 

Bu destek, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir.

 

Ürün Kataloğu; Ürün Kataloğu, en az 8 sayfa, en az 4 renk baskılı, içeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri, ürün/hizmet bilgileri, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir. Destek kapsamında bastırılacak katalog sayısı en az bin adet olmalıdır. Her bir ürün kataloğu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5bin TL’yi, program süresince ürün kataloğu için verilecek toplam desteğin üst limiti ise 10bin TL’yi geçemez.

 

Yurt Dışında Yayınlanan/Dağıtılan Basılı Yayınlara Reklam Verme; Yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilecek her bir reklam verme giderleri için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 7 bin 500 TL’yi, program süresince yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilecek toplam desteğin üst limiti ise 15bin TL’yi geçemez.

 

Web/Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri;

(1) Web Tabanlı Tanıtım: Ekonomi Bakanlığı tarafından “Ön Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesi”nde yer alan e-ticaret sitelerinde yayınlanan tanıtım giderlerine destek verilir. Bu kapsamda ilgili e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin en az 1 yıl olması şartı aranır. Ancak e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin sadece site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderlerini kapsaması durumunda destek sağlanmaz.

 

(2) Mobil Tabanlı Tanıtım: Akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayarların işletim platformlarında (Android, IOS, vb.) işletmeye özel yapılan tanıtım uygulamalarına destek verilir. Bu uygulamalar; işletmenin iletişim, ürün, harita bilgileri ve işletmeye ait diğer tanıtım bilgilerini kapsamalı ve işletmeye ait web sayfasında uygulamanın indirme bağlantısı olmalıdır.

 

(3) Her bir destek başvurusu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti; Web tabanlı tanıtım giderleri için 5bin TL’yi, mobil tabanlı tanıtım giderleri için 7 bin 500 TL’yi ve program süresince Web/Mobil tabanlı tanıtım giderleri için verilecek toplam desteğin üst limiti ise 15bin TL’yi geçemez.

 

-Eşleştirme desteği

İhracat yapan veya yapma potansiyeli olan işletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;

-Danışmanlık

-Organizasyonel

-Daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir.

 

İşletme birden fazla EŞMER’den hizmet alabilir.

 

Danışmanlık Hizmetleri; Eşleştirme faaliyetleri kapsamında işletmeye verilecek; pazar araştırması, potansiyel işbirliği yapılabilecek işletme araştırması, fuar araştırması, makine-teçhizat ve teknoloji araştırması, yerel mevzuat araştırması, finans kaynakları araştırması, yatırım/fizibilite araştırması, insan kaynakları araştırması, taleplerin iletilmesi, sözleşme hazırlama v.b. konularında danışmanlık hizmetlerini kapsar.Her bir danışmanlık hizmeti için destek üst limiti 7 bin 500 TL’yi, program süresince danışmanlık hizmetleri için verilecek toplam destek üst limiti ise 15bin TL’yi geçemez.

 

Organizasyonel Hizmetler: Eşleştirme faaliyetleri kapsamında işletmeye verilecek; firma/kurum-kuruluşlar ile ikili iş görüşmesi organizasyonu, fuar ve firma ziyaretleri, tercümanlık-çeviri, şoför/araç kiralama, havaalanı transferi, bankacılık/sigorta/güvenlik hizmetleri, toplantı salonu kiralama, vize/davet mektubu hazırlama, projeksiyon, bilgisayar gibi ofis araçları tedariki, telefon, faks, internet hizmeti ve organizasyona ilişkin ulaşım ve konaklama hizmetlerini kapsar. Organizasyonel hizmetler kapsamında düzenlenecek her bir organizasyonda verilen hizmetler için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 7 bin 500 TL’yi, program süresince organizasyonel hizmetler için verilecek toplam destek üst limiti ise 15bin TL’yi geçemez. Bu kapsamında verilen hizmetler için hizmet konu, miktar ve tutarları başvuru formunda/faturada ayrı ayrı belirtilir.

 

Daimi Sergi Alanı Hizmetleri: Eşleştirme faaliyetleri kapsamında işletmeye verilecek; kapalı alan tahsisi, stant konstrüksiyonu, stant dekorasyonu, ürünlerin yurt içindeki depo ile daimi sergi alanı arası gidiş/dönüş nakliyesi, ürünlerin yurt dışı indirme/depolama/yükleme işlemleri, daimi sergi alanının genel güvenlik ve genel temizlik hizmetleri, ürünlerin gümrük işlemleri ile yurt dışı nakliye sigortalama işlemleri ve benzeri hizmetleri kapsar. Program süresince işletmenin en az 6 aylık daimi sergi alanı kiralaması için verilecek toplam destek üst limiti 10bin TL’dir.

 

-Nitelikli eleman desteği

Bu destek, destek başvurusunu yapan işletmede destek başvuru tarihi itibariyle son 12 ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun veya en az Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir. İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda en fazla 2 eleman için bu destekten yararlanabilir.Başvuru tarihi esas alınarak her bir elemana verilecek desteğin aylık üst limiti;

 

  • 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunları ile öğrenim durumlarına bakılmaksınız en az Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi sahipleri için bin 500 TL,

 

  • 4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için 2 bin TL,

 

  • Yüksek Lisans ve üzeri dereceden mezunlar için 2 bin 500 TL’dir. Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili için görevlendirilmiş olması veya kadın veya başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olması halinde bu üst limitlere bin TL ilave edilir. Nitelikli elemanın şirketteki yönetim ve temsil yetkisinin sona ermesi durumunda, aylık üst limitlere bin TL ilave edilmez. Program süresince desteğin üst limiti 50 bin TL’dir.

 

-Danışmanlık desteği

İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir. Destek kapsamında; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler ile üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti verme görevi olan kamu kurum ve kuruluşları ile KOBİ danışmanlarından alınacak hizmetler desteklenir.Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmeti süresi en az 20 adam-gün olup, destek miktarı 6 bin TL’yi geçemez.Program süresince desteğin üst limiti 22 bin 500TL’dir.

 

-Eğitim desteği

İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir. Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır. Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2 bin 500 TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7 bin 500 TL’dir. Program süresince desteğin üst limiti 20bin TL’dir.

 

-Enerji verimliliği desteği

İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık, Enerji Yöneticisi Eğitimi Hizmetleri ve Uygulama Giderlerine destek verilir. Ön etüt, detaylı etüt ve VAP için danışmanlık hizmetleri 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) Şirketlerinden, Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetleri ise yine aynı kanun kapsamında; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar veya EVD Şirketlerinden alınır. Bu destekten yararlanılabilmesi için, İşletmenin son 12 ay içinde toplam enerji tüketiminin en az 20 TEP olması şarttır. Yeni tescil edilmiş işletmelerde ise TEP değeri işletmenin tescil edildiği tarihten destek başvurusunun yapıldığı tarihe kadar olan dönem dikkate alınarak hesaplanır. Program süresince Enerji Verimliliği Desteğinin üst limiti 75 bin TL’dir.

 

-Tasarım desteği

İşletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği(ETMK), Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği (GMK), Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile Üniversitelerden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2bin TL’dir. Ancak ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 10 bin TL’dir. Program süresince desteğin üst limiti 22 bin 500TL’dir.

 

-Sanai mülkiyet hakları desteği

İşletmelerin;

-Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ve TPE’den alınan belgeler için patent vekili giderlerine,

-TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.

 

TPE’den alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5 bin TL, TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10 bin TL’yi geçemez. Program süresince desteğin üst limiti 30 bin TL’dir.

 

-Belgelendirme desteği

İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar. Her bir belge için destek üst limiti 2 bin 500 TL’yi, ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241-151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207 ve ISO/IEC 15288 kapsamlarındaki belgeler için ise destek üst limiti 10 bin TL’yi geçemez. Program süresince desteğin üst limiti 30 bin TL’dir.

 

-Test, analiz ve kalibrasyon desteği

İşletmelerin, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan; ürün, malzeme, parça ve numuneler için alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. KOSGEB Laboratuarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır. Program süresince desteğin üst limiti 30 bin TL’dir.

 

-Bağımsız denetim desteği

İşletmelerin; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşlarından alacakları bağımsız denetim hizmetlerine destek verilir. Her bir denetim hizmeti için destek üst limiti 7 bin 500 TL’yi geçemez. Uygulama Birimi tarafından gerekli sorgulamalar KGK’nın web sayfasından yapılır. Program süresince desteğin üst limiti 15 bin TL’dir.

 

-Lojistik desteği

İşletmelerin uluslararası ticarete yönlendirilmesi için lojistik desteği verilir. İşletmelerin bu destekten faydalanabilmesi için bilanço esasına göre defter tutması ve program başlangıç tarihinden önceki son mali yıl içinde ihracat yapmamış olması gerekir. Program süresi içerisinde işletmenin ihracat yapmış olması destek başvurusuna engel teşkil etmez. Lojistik desteği, işletme tarafından serbest bölgeye veya yurt dışına havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yapılacak ihracat işlemlerinde; malın alıcıya ulaşıncaya kadarki tüm nakliye ve sigorta giderlerini kapsar. İthalat işlemleri ve serbest bölgelerden yapılacak ihracatlar destek kapsamı dışındadır. Gümrük Beyannamesine bağlanmış her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 8 bin TL’dir. Program süresince desteğin üst limiti 40 bin TL’dir.

 

Yusuf Harman / İş Geliştirme Uzmanı

 

Rate this item
(0 votes)
Yusuf Harman

Yusuf Harman

İş Geliştirme Uzmanı

Latest from Yusuf Harman

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

den/dan Instagram
İMO Seçimlerinde Başkent Mühendisler Grubu olarak aday olan Nazmi Başkanıma başarılar dilerim. https://t.co/LHVHqpSaXt
Yeni sayımız dağıtımda... https://t.co/d3MTwuT2wo
den/dan Instagram
Yeni sayımız yolda... https://t.co/VJMxkCluG4
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter