Ar-Ge ve Tasarım merkezi  nedir? Kurmak için gerekli şartlar nelerdir?

Ülkemizde hibe ve teşvikler her geçen gün daha fazla önem kazanmakta ve firmaların büyüyüp gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Araştırma Geliştirme ve Tasarım çalışmaları yapan firmalar için Ar-Ge veya tasarım merkezi olmak çok büyük avantajlar getirmektedir. Bu yazımızda Ar-Ge ve Tasarım merkezi  nedir?Kurmak için gerekli şartlar nelerdir? gibi konulara değindik. Yıl sonuna kadar 1000 Ar-Ge ve tasarım merkezi olması hedeflenmektedir. Ülkemizde şu an 633 Ar-Ge merkezi, 92 Tasarım merkezi  olmak üzere 725 Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunmaktadır. Ve bu sayıya hergün yeni firmalar eklenmektedir.

 

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Kanunu çerçevesinde 10 Ağustos 2016 tarihli ve 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin tanımları yapılmıştır.

 

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi: Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim olarak örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme veya tasarım faaliyetlerinde bulunan Ar-Ge merkezi için en az 15, tasarım merkezi için en az 10  tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge  veya tasarım personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge veya tasarım birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

 

Ülkemizde Ar-Ge merkezi kurmak için gerekli personel sayısı 50’den süreç içerisinde önce 30 daha sonra 15’e düşürülerek, Ar-Ge faaliyeti yürüten firmaların çalışmalarını belli bir merkezde sistematik olarak yapmalarının önü açılmıştır.Tasarım merkezleri ise üklemizde yeni bir kavram olarak 10 tam zamanlı eşdeğer personel çalıştıran firmalar için ortaya konmuştur.

 

Peki Ar-Ge veya tasarım merkezi olmak firmalara neler kazandırır.

 

1- Ar-Ge ve yenilik veya tasarım İndirimi:

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilecek Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının yüzde 100’ü ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılmaktadır.

 

2- Gelir vergisi stopaji desteği;

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde faaliyet gösteren Ar-Ge, tasarım ve destek personelleri için ödenecek gelir vergisi stopajının;

  • Doktoralı olanlar ile temel bilim alanlarından birinde yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i
  • Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilim alanlarından birinde lisans derecesine ship olanlar için yüzde 90’ı
  • Diğer personeller için de yüzde 80’i vergiden müstesnadır.

 

3- Sigorta primi desteği;

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetleride görev alan Ar-Ge veya tasarım ve destek personellerinin sigorta primi işveren hissesinin yüzde 50’si Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

4- Damga Vergisi İstisnası;

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilecek her türlü faaliyete ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar, damga vergisinden müstesnadır.

 

5- Gümrük vergisi istisnası;

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilecek faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır.

 

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerin merkez dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda, personellerin merkez dışında gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin ücretlerin yüzde 100’ü gelir vergisi stopajı teşvik kapsamında değerlendirilmektedir.

 

Peki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde yapılacak harcamaların kapsamı nedir?Diye baktığımızda, ilk madde ve malzeme giderleri, personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, amortismanlar, genel giderler, vergi ve harçları söyleyebiliriz.

 

Ar-Ge ve tasarım merkezleri oluşturma süreçlerinde en önemli yeniliklerden biride siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesidir.

 

Ar-Ge veya tasarım merkezlerine siparişle tasarım projesi verilmesi halinde, ilgili proje harcamaları sonrasında uygulanacak teşvik, indirim ve istisnaların yüzde 50’si projeyi gerçekleştiren firmaya, kalan yüzde 50’si ise siparişi veren kurum tarafından kullanılabilecektir.

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin bir diğer yeniliği temel bilimler desteğidir.  Temel bilimler alanında en az lisans derecesine sahip personel istihdam eden firmalara, bu personellerin her birine ödedikleri aylık ücretin, o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brut tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. Sayısal olarak toplam personelin yüzde 10’unu geçemez.

 

Ar-Ge veya tasarım merkezi olma süreçleri ortalama 2 ay başvuru dosyasının hazırlanması, 2 ay bakanlık tarafından değerlendirme olmak üzere yaklaşık 4 aylık bir süreçtir.

 

Ar-Ge veya tasarım merkezi olmanın maddi kazanımlarını bir örnek üzerinden açıklayacak olursak:10 kişinin ortalama 4000 TL net maaş aldığını ön gördüğümüz bir organizasyonda yıllık personel maliyeti yaklaşık 588 bin TL olacaktır. Gelir vergisi stopaj teşviği; 96 bin TL,sigorta primi desteği; 36 bin TL,net personel maliyeti; 456 bin TL’dir. Personel hariç faaliyet harcaması aylık 30 bin TL, yıllık 360 bin TL olduğu ön görülürse toplam Ar-Ge harcaması 804 bin TL olacaktır. Bu 804 bin TL indirime konu olacaktır. Kurumlar vergisi kazancı;160bin 800 TL olacaktır. Personel maliyetlerinde yüzde 22 azalma, yıllık yaklaşık toplam 292 bin 800 TL avantaj sağlanacaktır.

 

Ar-Ge veya tasarım merkezi kurma süreçlarınde İşGe Mühendislik olarak hep yanınızda yer alacak ve tüm süreçlerin takibini sizinadınıza gerçekleştirecektir.

 

Yusuf Harman

İş Geliştirme Uzmanı

Rate this item
(0 votes)
Yusuf Harman

Yusuf Harman

İş Geliştirme Uzmanı

Latest from Yusuf Harman

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

reklam3

Son Tweetler

den/dan Instagram
asansorvizyondergisi https://t.co/f5GeBz3Adp . . . . . . . #asansörvizyondergisi #asansor #asansör #lift… https://t.co/5sVVWPcm8Z
https://t.co/kxtlr5NAlO
https://t.co/32QFeb6hzd
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter