Ali Osman Karademir

Ali Osman Karademir

Türklif Asansör

24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği revize edilerek, 6/4/2019 tarihli ve 30737 sayılı Resmî Gazete’de Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği olarak yayımlandı. Bu yönetmeliği hazırlayan, emeği geçen herkese teşekkür eder, sektörümüze hayırlı olmasını dilerim.

Asansör sektörüne ilk başladığım günden itibaren gözlemlediğim en önemli konulardan biri sektördeki  eğitim eksikliğiydi.

Türkiye’de ortalama 20 bin adet asansör firması bulunuyor. Ülkemizin 7 coğrafi bölgesinde şubesi olan firma sayısı ise 3. Bu 3 firma da yabancı sermayeli firmalar. Diğerleri tamamen yerli. Fakat 20 bin adeti bulan yerli firmaların çoğu tabiri caizse ‘merdiven altı’ yani belgesiz firmalar.

 

Yerli firmalardan işini hakkıyla yapanların sayısı ise toplam rakama göre çok düşük. Bu konudaki bir başka ironi ise; yabancı sermayeli firmaların sayısının bir elin parmaklarını bulmamasına rağmen pazarın büyük bir kısmna sahip olmaları.

 

Yabancı sermayeli firmaların ülkemiz asansör pazarının büyük bir kısmına hakim olmalarında bir çok etken var. Bu etkenlerden biri belki de en önemlisi yerli firmalarımızın henüz bir sistem kuramamış olmaları ve sermayelerinin yetersiz olması. Sistemsiz ve sermayesiz binlerin de yabancı firmalarla yarışabilecek ölçekte olamamaları pazar paylarını belirleyen baş etken.

 

Pazar paylarının yerli ve yabancı firmalar arasındaki dağılımı konusunu burada bir kenara bırakıp bence asıl sormamız gereken soruyu sormalıyız:

“Neden yerli firmalarımızın sayısı bu kadar çok?”

 

-Kontrol eksikliği

Türkiye asansör sektörünün yaşadığı bir çok sorun var. Kanımca bu sorunlardan en büyüğü de sektörümüzün gerektiği gibi kontrol edilmemesi ve firma kurma kriterlerinin reel piyasalarla örtüşmemesi.

 

Yerli bir firmanın temsilcisi olarak bizler uzun yıllar yönetmeliklerin ve standartların uygulanması konusunda özel çaba harcıyoruz. Bu uygulamaların sağlıklı bir şekilde, sürdürülebilir olarak firmalar tarafından uygulanmasını sağlamanın tek yolu ise ne yazık ki; gerçek denetim ve kontrollerden geçiyor.

 

‘Ne yazık’ diyorum çünkü ülkemizde henüz kontrol olmadan kendi kendine disiplinli olarak tüm gereklilikleri yerine getirebilecek yapıya sahip firma sayısı çok az.

 

Koca bir yığının içinde zaten az sayıda olan; yönetmelik ve standartlara uygun proje üreten, sistemini kurmuş, sermaye yapısını sağlamlaştırmış ve bu sayede de yabancı firmalara rakip olmaya aday Türk asansör firmaları, sektörün geleceğini kurgulamaya, imajını yükseltmeye yönelik çalışmalar yapacakları yerde, bu koca yığın arasında kaybolmama mücadelesi veriyor.

 

Hem Türkiye ekonomisinin millileşmesine katkı sağlanması hem de mevcut asansör pazarından daha fazla pay alınabilmesi için devletimizin gerçek firmalara destek olması gerekiyor.

 

Sektörümüzü bir kalabalık grup olmaktan çıkarıp, gerçek bir sektör yapabilmek son derece önemli. Bunu da ancak sıkı ve ciddiyetle yürütülecek olan kontroller ile sağlayabiliriz.

 

Yapılacak olan bu kontrollerle birlikte belgelerini almayan, standartlara uygun asansör parçaları üretmeyen ve montaj yapmayan, bakım onarımı hakkıyla yerine getirmeyen, işçilerine gerekli eğitimleri vermeyen, mesleki yeterlilik belgelerini almayan, iş sağlığı ve güvenliği konularına dikkat etmeyen tüm firmaların piyasadan elenmesi, işini layıkıyla yapan firmaların ve asansör sektörünün önünü açacaktır.

 

İşine yatırım yapmamaları sebebiyle herhangi bir masrafları olmayan, bu sayede de projelere komik rakamlar vererek sektörü baltalayan merdiven altı firmaların ortaya çıkarttığı haksız rekabet de ancak yapılacak kontrollerle ortadan kaldırılabilir.

 

Bu durumun düzeltilmesi piyasada hakkıyla işini yapan firmaları, müşterinin gözünde ‘pahalı bakım ve montaj yapıyor’ veya ‘yedek parçayı yüksek fiyattan satıyor’ durumuna düşmekten de kurtaracaktır.

 

-Asansör bilinci

Türkiye’de asansöre yapılan bakım gereksiz bir masraf olarak görülüyor. Ortak kullanımda olan bir araç olduğu için de sahiplenilmiyor. Otomobillerine her türlü bakım ve masrafı yapan insanımızda asansörün de bir araç olduğu ve can taşıdığı bilnci henüz yerleşmedi. Çok ama çok dikkat edilmesi gereken bir konu olan asansör bakımları ile ilgili bu bilinci oluşturmak için kamu ve biz sektör aktörleri birlikte çalışmalıyız.

 

-Bakış açısı

Bir diğer husus da yerli firmalara bakış açısı. Belki bazı konularda haklılık payları olmakla birlikte ithal markalara gerek kamu gerekse özel sektör alıcıları daha fazla güven duyuyor. Türkiye’de çok iyi yapılanan, herkes tarafından bilinen marka sayısı yok denecek kadar az. Tabi bu olmayacağı anlamına da gelmiyor. Herkes tarfından bilinen bir markanın oluşması için ise kamu desteği gerekiyor. Maalesef ki sektöre kamu tarafında destek olunacağına pek çok projede yerli sanayiye köstek olunuyor. Yerli asansör sanayicilerine bazı özel avantajlar ve öncelikler sağlanması gerekirken tam tersi uygulamalar yapılıyor. Büyük projelerde şartnamelere ithal asansör zorunluluğu getirilmesi sektörümüzün gelişimini engelliyor. Yerli firmalarımız daha teklif veremeden büyük projelerden doğrudan elenmiş oluyor. Bu çok büyük bir haksızlıktır. Özel sektördeki inşaat firmaları projelerinde ithal ürün kullanmak isteyebilirler, ancak kamu kurumlarına yapılacak olan asansörlere böyle bir maddenin konulması ivedilikle yasaklanmalı, hatta ithal asansör maddesi ‘yerli asansör zorunludur’ şeklinde değiştirilmelidir. Markalaşmanın ve kaliteli ürün yapmanın en önemli etkenlerinden biri de büyük projelerde yer alabilmektir. Böylelikle yerli firmalar da kendilerini ispatlama fırsatını yakalamış olacaktır. Bu projelerin sermayesini karşılayabilecek güçte olan yerli firmalara bazı şartlar konularak ithal ürünlerin kalitesinde performans sergilemeleri istenmelidir. Böylelikle yavaş yavaş özel projelerde de yerli firmalara daha fazla şans verilecek ve firmaların kendilerini ispatlama şansı doğacaktır.

 

Haksız fiyat rekabeti, bakış açısı ve yerli firma algısı, ayrıca projelerdeki ithal marka zorunluğu derken yerli sermayenin ayakta kalması git gide zorlaşıyor.

 

Yerli firmalarımızın eksiklikleri ve üzerine düşen görevler de var elbette. Bu konuda da diğer yazılarımda düşüncelerimi aktaracağım. Bizler bu konuda üzerimize düşeni yapmayı hedefliyor ve devletimizden de bizlere destek olmasını önemle rica ediyoruz.

reklam3

Son Tweetler

https://t.co/q3Ju1cUK4S https://t.co/EEiA3WQDO3
https://t.co/cje7quZgmO https://t.co/tZ6ZmOdsF2
https://t.co/0cfns2Z2kz
Takip Et Asansor Vizyon on Twitter